Ostatné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa konalo v stredu (28.2.), sa znova zaoberalo rozpočtom mesta. Primátor pôvodný návrh zastupiteľstva podpísať odmietol, takže mesto je aktuálne v rozpočtovom provizóriu.

foto Mesto Šaštín-Stráže

„Uvedomujem si naliehavú potrebu prijatia riadneho rozpočtu. Počas provizória nemôžeme okrem iného vyplatiť ani dotácie na fungovanie klubov a záujmových organizácií v meste. Aj preto zvažujem, že návrh poslancov podpíšem. Riadne fungovanie a ďalší rozvoj meta je naším spoločným cieľom a spolupráca na prioritách jeho rozvoja je prvoradá,” povedal po skončení zastupiteľstva primátor Radovan Prstek.

Plocha draka Knihy.Zahori

Na zasadnutí došlo k zmene na poste zástupcu primátora, primátor do tejto funkcie vymenoval Dušana Waldeckera.

Poslanci sa zaoberali aj protestom prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) mesta o prevádzke a parkovaní vozidiel a proti uzneseniu o prevádzkovom poriadku dočasného parkovania. „Prokurátor vysvetlil svoje námietky, poslanci ich zobrali na vedomie, ale nové VZN schválené nebolo. Problém si vyžaduje ďalšiu diskusiu a jeho riešenie je neodkladné,” povedal po skončení zastupiteľstva Jozef Pavlík, prednosta mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

BM: Ustekana sobota