Oddelenie centrálnej sterilizácie prešlo kompletnou rekonštrukciou, zakúpili sa nové prístroje. Denne vysterilizuje až 3 600 litrov materiálu.

Nemocnica Malacky v týchto dňoch spustila do plnej prevádzky kompletne zrekonštruované Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) s novým špičkovým sterilizátorom, dezinfekčnou umývačkou, zváračkou obalov a ďalšou modernou prístrojovou technikou.

Rekonštrukcia priestorov, ktorá začala v auguste 2023, si vyžiadala investíciu vo výške 225-tisíc eur. Kompletne sa vymenili potrubia, vrátane úpravovne vody na zmäkčenie a demineralizáciu, kúrenie, vzduchotechnika, klimatizácia, osvetlenie, prerábali sa steny, obklady, podlahy, zázemie pre zamestnancov, toaleta a sprchový kút.

Nákup prístrojového vybavenia stál 155-tisíc eur.

Hlavnou úlohou OCS je dôkladná sterilizácia zdravotníckych pomôcok, určených na opakované použitie. Musia byť usmrtené všetky životaschopné mikroorganizmy, vírusy a baktérie. Na oddelení sa vykonáva aj dezinfekcia, čo je technologický proces, pri ktorom musia byť zničené všetky choroboplodné zárodky chemickými alebo fyzikálnymi metódami.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Najväčšou prioritou je bezpečnosť pacientov.

„Dodržiavame najprísnejšie hygienické normy, na každom úseku musíme používať iný ochranný odev, rukavice, čiapky, rúška či okuliare. Všetko sa prísne monitoruje,“ vysvetľuje Katarína Šírová, vedúca sestra chirurgického oddelenia. Pacienti nemajú na OCS prístup, do veľkej miery vôbec netušia, aké procesy sa udejú predtým, ako lekár vezme do rúk operačný nástroj.

„Do špeciálnej umývačky ukladáme preddezinfikované a čiastočne mechanicky očistené kovové nástroje, kovovo-plastové nástroje i laparoskopické nástroje. Po dezinfekcii sa nástroje roztriedia do jednorazových kombinovaných obalov z papiera a fólie, ktoré sa uzatvoria zváračkou obalov, alebo sa osetujú do kontajnerov, obalov na opakovateľné použitie. Označené príslušnou šaržou a indikátormi sa ukladajú do sterilizačných košov, uložia na sterilizačný vozík a vložia do sterilizátora,“ približuje Katarína Šírová.

Nový sterilizátor má rôzne cykly sterilizácie a sušenia. Najdlhšie trvá vysterilizovať kontajnery pre ortopedické operácie, lebo sú veľmi objemné. Cyklus trvá skoro 1,5 hodiny.

Denne na malackom OCS dokážu spracovať až 3 600 litrov zdravotníckeho materiálu. Odborný personál musí byť precízny, ich práca si však vyžaduje i fyzickú zdatnosť, pretože neustále presúvajú ťažké kontajnery plné materiálu po celej nemocnici.

Zamestnanci oceňujú vysokú úroveň digitalizácie, rýchlejšie ovládanie zdravotechniky a moderné komfortné priestory. Opadol z nich stres, staré prístroje boli totiž poruchové. „OCS nesie obrovskú zodpovednosť za dodanie sterilného materiálu. Modernizácia a rekonštrukcia v celkovej výške 380-tisíc eur výrazne skvalitnili pracovné prostredie a zaradili naše OCS k najmodernejším na Slovensku. Aktuálne na oddelení pracuje 6 ľudí. Ich práca síce nie je na očiach, ale pre bezpečnosť pacientov, lekárov a nemocnicu je nenahraditeľná,“ uzatvára riaditeľka Nemocnice Malacky MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH.


.

BM: Ustekana sobota