Riaditeľka Centra voľného času v Senici, Silvia Krišáková, bola ocenená prestížnym národným ocenením Srdce na dlani v kategórii „koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok“ za rok 2023.

foto Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Ocenenie bolo odovzdané počas slávnostného ceremoniálu v Prezidentskom paláci, kde sa v stredu 13. marca stretli nominovaní dobrovoľníci z celého Slovenska. Hlava štátu Zuzana Čaputová osobne privítala všetkých nominovaných a vyjadrila uznanie ich obetavosti a práci pre spoločnosť.

Silvia Krišáková sa v oblasti dobrovoľníctva angažuje už viac ako 25 rokov. Jej prínos sa dotýka najmä mládeže, ktorej sa venuje cez viaceré projekty. Ako riaditeľka senického Centra voľného času Stonožka, učiteľka alebo zástupkyňa školy koordinuje dobrovoľnícke aktivity v radoch mládeže i dospelých.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

V spolupráci so svojím manželom sa už tretí rok venuje mladým vo veku od 14 do 24 rokov v rámci rozvojového projektu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu), ktorý mladým ľuďom pomáha v osobnostnom rozvoji nielen v oblasti dobrovoľníctva, ale aj talentu a športových aktivít.

foto Mesto Senica

Silvia Krišáková je tiež hlavnou koordinátorkou projektu Míľa pre mamu, kde vďaka jej nasadeniu Senica pravidelne patrí medzi miesta s najvyšším počtom zaregistrovaných účastníkov. Jej schopnosť spájať dobrovoľníkov z rôznych sektorov spoločnosti a vzbudiť v nich túžbu nezištne pomáhať, je obdivuhodná.

Ako štvornásobná matka stála aj pri zrode materského centra Stonožkine slniečka v Senici, ktorého založenie bolo spočiatku bez akejkoľvek finančnej podpory. Projekt nedávno oslávil 20 rokov svojej existencie. Organizuje tiež rôzne dobrovoľnícke zbierky, ktoré majú za úlohu pomáhať slabším, chorým a sociálne znevýhodneným.

foto FB Zuzana Čaputová

Ocenenie Srdce na dlani, ktoré zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, je najvyšším ohodnotením pre dobrovoľníkov na Slovensku. Jeho cieľom je ukázať široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí a oceniť tých, ktorí svoj voľný čas venujú pomoci iným. Silvia Krišáková sa stala jednou z deviatich laureátov tohto ročníka, čo je dôkazom jej nezištnej práce a obetavosti. Mesto Senica a celý región Záhorie môžu byť na jej úspech právom hrdé.


.

BM: Ustekana sobota