Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý sa každoročne koná 22. marca pod záštitou Organizácie spojených národov (OSN), Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Senici oznámil sériu aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Tento rok sa podujatie nesie v duchu témy „Voda pre mier“.

Ilustračné foto: 123rf.com

V piatok (22.3.) RÚVZ Senica ponúkne občanom odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Záhorácke rádio 2024 01

Súčasťou aktivít bude aj možnosť nechať si vykonať orientačné vyšetrenia testovacími prúžkami kvality pitnej vody prinesených z individuálnych zdrojov – studní v ukazovateľoch – dusičnany a dusitany za splnenia nasledovných podmienok:

  • vzorku vody na vyšetrenie treba priniesť dňa 22. 3. 2024, v čase od 8:00 do 12:30 hod. do budovy RÚVZ, Kolónia 557, 905 01 Senica, 1. poschodie, č. d. 47
  • vzorka vody musí byť odobratá v deň vyšetrenia do čistej 0,5 l fľaše
  • maximálny objem jednej vzorky je 0,5 litra

Výsledky testovania budú neskôr prístupné na webovom sídle RÚVZ Senica alebo budú k dispozícii telefonicky na číslach: 0917 454 058, 034 690 93 28, alebo 034 690 93 30.

Tieto aktivity sú súčasťou globálneho úsilia o zvýšenie informovanosti o dôležitosti ochrany a správneho využívania vodných zdrojov, v kontexte Svetového dňa vody a jeho tohtoročnej témy.

Zdroj: Senica.sk


.

BM: Ustekana sobota