Záhorská galéria nadobudla v roku 2023 do zbierok unikátny obraz jedinečného regionálneho krajinára Júliusa Koreszku (1895, Dojč – 1958, Skalica). Dielo zachytáva panorámu krajiny, v popredí je zachytený mohutný strom, pod ktorým sedí anonymná postava. 

Galéria nadobudla v minulom roku do zbierkového fondu aj komorný sochársky objekt akad. soch. Štefana Belohradského (1930 – 2012) . Dielo je prepojené s našim regiónom – Myjavou. Ide o jediný model z liateho hydronália (výška 85 cm), ktorý slúžil ako predloha k neskoršej realizácii monumentálneho exteriérového objektu v duchu geometrickej abstrakcie 60. rokov 20. storočia. Model hlavného pylónu Pamätníka u Klasovitých (1968) v obci Poriadie, na mieste poslednej bitky prvej slovenskej dobrovoľníckej výpravy z roku 1848, bol zrealizovaný k 120. výročiu tejto historickej udalosti. Jeho názov je NAD TATROU SA BLÝSKA. Štefan Belohradský mal autorské prepojenie na Myjavu od roku 1961. Vtedy bol autorom Pamätníka SNP a Oslobodenia. Spolupráca s regiónom vyvrcholila v roku 1968, kedy okrem spomínaného pamätníka vytvoril plastickú deliacu stenu s názvom SLOVANSKÁ LIPA medzi Múzeom Slovenských národných rád a domom vdovy Kolényiovej na Myjave.

Jediná výstava Štefana Belohradského v Záhorskej galérii v Senici bola v roku 1995 a v zbierkovom fonde je zastúpený 12 prácami na papieri, 5 razenými medailami s regionálnymi námetmi viažucimi sa k Záhoriu. Akvizícia je prvým a jediným voľne stojacim sochárskym objektom Štefana Belohradského v našom zbierkovom fonde.

Titul výstavy:  Akvizície 2023
Miesto konania:  Foyer Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3
Koncepcia:  Roman Popelár
Sprístupnenie výstavy:  22.03. (piatok) 2024 o 18.00
Trvanie výstavy:  22.03. (piatok) – 28.4. (nedeľa) 2024


.
Toto je čítané

Ochotníci z Gbiel sa odprezentujú na súťažnej prehliadke v Trnave

V Trnave sa od piatka do nedele (22. 4.) koná súťažná prehliadka…

BM: Ustekana sobota