Výstava Akvizície 2023 / Záhorská galéria Senica

Záhorská galéria nadobudla v roku 2023 do zbierok unikátny obraz jedinečného regionálneho krajinára…

BM: Ustekana sobota