V obci Veľké Leváre, v okrese Malacky, začali v uplynulých dňoch s obnovou komunikácií po budovaní kanalizácie. Informuje o tom obec na webovej stránke.

foto levare.sk

Na viacerých uliciach obce pokračujú postupné opravy miestnych komunikácií. “Priebežne je odstraňovaný dočasný kamenný zásyp a zhutnená stavebná ryha je zalievaná betónom, na ktorý sa následne vyleje asfaltová vrstva. Práce budú prebiehať priebežne aj počas nasledujúcich týždňov. Asfaltéri sa budú do obce cyklicky vracať,” informuje obec.

Plocha draka Knihy.Zahori

Zhotoviteľ sa snaží o zabezpečenie prejazdnosti ciest, aj keď v obmedzenom režime. “Dôležité je opraviť nielen stavebnú ryhu vedenú pozdĺž ciest, ale tiež menšie priečne ryhy vzniknuté pri budovaní kanalizačných prípojok. Preto nie je možné opraviť cestu naraz, ale postupne,” uvádza obec na webovej stránke.

Všetky obmedzenia súvisiace s budovaním kanalizácie by mali byť ukončené najneskôr začiatkom júna tohto roka. “Prosíme o trpezlivosť, zhovievavosť a opatrnosť,” dodáva obec.


.

BM: Ustekana sobota