Transformácia automobilového priemyslu určí konkurencieschopnosť Trnavského kraja aj v budúcnosti. Uviedol to predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, ktorý sa s podpredsedom Józsefom Berényim zúčastnil na samite regiónov a miest v belgickom meste Mons. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.

ilustračné foto TTSK

Hlavnými témami samitu boli miestne a regionálne riešenia globálnych výziev a ich ekologický a udržateľný prechod do praxe. Účastníci samitu prijali deklaráciu Vízia regiónov a miest pre budúcnosť. Sprievodným podujatím samitu bol Festival regiónov a miest, na ktorom sa prezentovala aj Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj.

Záhorácke rádio 2024 01

“Zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv sú kľúčovými aktérmi pri riešení súčasných výziev, akými sú klimatická kríza, zelená a digitálna transformácia, udržateľnosť aj hospodársky rozvoj. Trnavského kraja sa týka prioritne oblasť transformácie regiónov s automobilovým priemyslom. Na pôde Európskeho výboru regiónov preto dlhodobo apelujeme, aby sa táto transformácia realizovala s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých regiónov, a to aj s pokračovaním po blížiacich sa eurovoľbách,” povedal Viskupič.

Okrem spravodlivého prechodu a kohézie boli hlavnou témou plenárnych zasadnutí miestne a regionálne riešenia pre globálne výzvy. V rámci Zelenej dohody EÚ existuje tzv. mechanizmus spravodlivého prechodu, ktorý má riešiť sociálne a ekonomické výzvy spojené s prechodom na ekologickejšie a udržateľnejšie hospodárstvo.

Plocha draka Knihy.Zahori

Trnavský samosprávny kraj sa zapája do diania na európskej scéne prostredníctvom svojho zastúpenia v Bruseli. Berényi zastupuje kraj v Európskom výbore regiónov aj v medzinárodnej skupine pre automobilový priemysel a v Karpatskej skupine. TTSK bol spoluzakladateľom Aliancie automobilových regiónov (Automotive Regions Alliance – ARA) a je vedúcim regiónom v Aliancii pre zručnosti v automobilovom priemysle (Automotive Skills Alliance – ASA).


.

BM: Ustekana sobota