V piatok (15.3.) sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie do užívania zrekonštruovaných, rozšírených a zmodernizovaných priestorov klubovne v ZŠ V. Paulínyho-Tótha v Senici. Pôvodný stav klubovne, ktorú škola využívala ako malú telocvičňu a na rôzne školské aktivity, už nebol vyhovujúci z dôvodu rozšírenia záujmových aktivít žiakov školy.

foto senica.sk

„Investície do školstva sú investíciami do našej budúcnosti. Toto máme na zreteli pri každej jednej zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica. Pevne verím, že nové prostredie dobre poslúži ako potrebám žiakov, tak učiteľov,“ uviedol pri odovzdaní primátor Senice Martin Džačovský.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

„Naša nová klubovňa bude slúžiť ako relaxačná miestnosť a priestor, kde sa stretáva študentský parlament, nacvičujú a organizujú sa vystúpenia a divadielka pre žiakov, školské krúžky, tréningy pre rôzne tanečné odvetvia a zároveň bude slúžiť aj ako malá telocvičňa na gymnastiku,“ vyratúva riaditeľ školy Vladimír Šváček.

foto Senica.sk

V rámci rekonštrukčných prác klubovne boli osadené nové pevne zasklené okenné otvory i dvere so svetlíkom. Na pôvodný panelový strop bol po úprave namontovaný závesný sadrokartónový podhľad so zapustenými svietidlami. V miestnosti bola vymenená nová športová podlaha, pribudlo pódium so stropnou garnižou, športové náradie a detské tulivaky. Na stenách po vymaľovaní boli osadené drevené rebriny a zrkadlo. Investícia bola zrealizovaná z rozpočtu mesta Senica, samotnej školy a z príspevku OZ Jednotka deťom. Bezprostredne po oficiálnom otvorení školskej klubovne si ju „vzali do parády“ tí najpovolanejší – žiaci a ich učitelia.

Základná škola V. Paulíny-Tótha prešla v nedávnej minulosti komplexným zateplením obvodových múrov a strechy.

Zdroj: Senica.sk


.

BM: Ustekana sobota