Mesto Skalica úspešne dokončilo projekt digitalizácie skalického cintorína, vďaka ktorej sa pre návštevníkov sprehľadnila lokalizácia hrobových miest. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.

foto Mesto Skalica

Skalický cintorín je v digitálnej podobe k dispozícii na webe cintoriny.sk. “Možnosť vyhľadania presného umiestnenia bude pomocou najmä pre tých, ktorí v Skalici nebývajú alebo náš cintorín navštevujú sporadicky,” informuje mesto.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Zároveň si môžu všetci občania skontrolovať správnosť údajov o svojich pozostalých rodinných príslušníkoch či blízkych. “V prípade, že nájdete chybný údaj, prosím napíšte ho na adresu cintoriny@smmskalica.sk,” vyzýva občanov mesto.

V nasledujúcich týždňoch ešte príde k postupnej aktualizácii údajov za rok 2024 – databáza za posledné mesiace sa ešte postupne nahráva.

Zdroj: Skalica.sk


.

BM: Ustekana sobota