Od stredy (3.4.) bude správca župných komunikácií II. a III. triedy v Bratislavskom kraji realizovať rekonštrukčné práce na ceste II/501 v úseku Plavecký Mikuláš – hranica krajov BSK a TTSK. Informuje o tom Bratislavská župa.

ilustračné foto BSK

Počas revitalizácie bude cestná premávka vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. Doprava bude riadená dočasnou svetelnou signalizáciou. Čiastočná uzávierka potrvá do 1. júna 2024.

„Pokračujeme s rozsiahlou modernizáciou ciest II. a III. triedy. Do údržby a rekonštrukcie župných komunikácií plánujeme investovať vyše 31 miliónov eur. Zrevitalizovaných bude tento rok 61 km ciest a sedem mostov,“ priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cestného telesa, najmä zvýšenie únosnosti podložia na vnútorných oblúkoch, výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty II/501 v úseku Plavecký Mikuláš – hranica kraja BSK/TTSK. Revitalizácia krytu vozovky sa bude realizovať odfrézovaním nevyhovujúcich asfaltobetónových vrstiev vozovky, spevnením krajníc drôtokamennými matracmi s výplňou ŠD 0/63 v dvoch vrstvách 300 a 230 mm, uzavretím vrchného matraca vrstvou CBGM hr. 100 mm. Nasledovať bude prekrytie pozdĺžneho styku pôvodnej konštrukcie vozovky, ako aj spevnenie vnútorných oblúkov geomrežou. Práce sa ukončia pokládkou nových asfaltových vrstiev.

zdroj BSK

Zastávka Plavecký Mikuláš, Nový dvor, nachádzajúca sa v úseku s jednostrannou prevádzkou, bude po dobu stavebných prác zrušená. Vzhľadom na nízke využitie danej zástavky bude zástavka zrušená bez náhrady.


.
Toto je čítané

V Holíči vzdelávajú seniorov ako sa brániť pred podvodníkmi

V stredu (10.4.) sa v Dennom centre Senior klub Holíč uskutočnila preventívna…

BM: Ustekana sobota