Kolekcia kníh zo Záhoria sa neustále rozrastá. Tentokrát čitateľom predstavujeme knihu, ktorá je pútavá nielen obsahom, ale poteší hlavne oko.

Knihu Kroje Záhoria v obrazoch vydalo občianske združenie Záhorácky folklór, ktoré bolo založené v roku 2016 tromi nadšencami pre tradície. Rok po založení občianskeho združenia začali s fotografickou dokumentáciou krojov z regiónu Záhorie. Po piatich rokoch projekt vyústil do publikácie Kroje Záhoria v obrazoch.

Publikácia prezentuje osem krojových typov zo záhorskej oblasti, a to nielen prostredníctvom fotografií zástupcov jednotlivých subregiónov, ale aj pomocou pútavej grafiky. Prvé fotografie vznikli už v roku 2017 a boli impulzom pre formovanie konceptu prezentácie a zviditeľňovania kroja ako prvku ľudového umenia. Okrem textovej časti kniha obsahuje karty s vyobrazením jednotlivých krojových typov, ktoré možno použiť na ďalšie prezentačné či edukačné účely.

Cieľom projektu bolo fotograficky zachytiť ľudový odev v jeho súčasných podobách a v prírodnom prostredí. Pri tvorbe koncepcie autori vychádzali z rôznych etnologických materiálov, predovšetkým však z publikácie Mojmíra Benžu – Tradičný odev Záhoria. Toto dielo definuje sedem resp. osem mikroregiónov s osobitým typom kroja.

Pri každom type sú uvedené znaky jednej z foriem kroja. Autori každý kroj prezentujú prostredníctvom fotografie vyhotovenej v jednej z obcí daného mikroregiónu. Na podfarbenie charakteru kroja sú fotografie doplnené záhoráckymi piesňami zo spevníkov Janka Blaha a zbierky Karola Plicku, ktoré sa priamo viažu k danej lokalite.

Autori knihy veria, že kroj je umeleckým dielom ľudu, ktoré si zaslúži pozornosť v súčasnosti i budúcnosti a veria tiež, že ich snahu o jeho umelecké zobrazenie ocenia aj nasledujúce generácie. Občianske združenie Záhorácky folklór sa snaží o zachovanie tradícií nielen prostredníctvom tejto vydarenej knihy, ale úzko spolupracujú s občianskym združením Dom 1890 s ktorým zrekonštruovali pôvodný ľudový dom v Závode a vytvorili tak miesto pre prezentáciu ľudového umenia. S folklórnou skupinou Lanšper zo Závodu založili folklórnu prehliadku Frolová notečka, ktorá sa koná každý rok a vznikla na počesť ľudového muzikanta a zberateľa piesní Floriána Benkoviča, o ktorom vydali ďaľšiu knihu plnú ľudových piesní, ktorá sa pre veľký záujem ihneď vypredala.

Podporiť občianske združenie kúpou knihy plnej tradícií môžete na stránke Knihy.Záhorí.sk

.

BM: Ustekana sobota