V stredu (20.3.) sa v Múzeu Senica uskutočnilo zasadnutie 32. snemu Združenia miest a obcí Záhoria (ZMOZ), na ktorom sa zúčastnili zástupcovia väčšiny našich miest a obcí.

foto Múzeum Senica

Z vedenia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) medzi starostov a primátorov Záhoria zavítal podpredseda komory miest Martin Chren. „Samosprávu čakajú viaceré významné zmeny vo financovaní. Je dôležité poznať názory z regiónov,” uviedol.

„Materské školy má od 1. januára 2025 financovať štát, doteraz boli na zodpovednosti miest a obcí. Normatívne financovanie sa má týkať aj školských klubov pre deti. Otázne zostáva, čo bude so školskými klubmi a jedálňami, koľko peňazí z podielových daní zoberú samosprávam a či sa štát bude podieľať aj na údržbe budov materských škôl,“ uviedol predseda ZMOZ Martin Džačovský po skončení snemu.

Plocha draka Knihy.Zahori

Dopad na samosprávu bude mať nielen pripravovaná novela školského zákona, ale aj nový stavebný zákon a zákon o odpadovom hospodárstve. „Možno predpokladať, že nový zákon o likvidácii odpadu prinúti samosprávu k úprave všeobecno-záväzných nariadení nariadení týkajúcich sa odpadového hospodárstva a k úprave poplatkov,” uviedol primátor Holíča Zdenko Čambal.

„Nechceme len kúriť a svietiť. Keď prejdem cez hranicu do Českej republiky, vidím, že tam je to v obciach inak. Čím je to spôsobené? Samosprávou nie. Iné je financovanie týchto obcí. Aj pre rozvoj našich obcí a miest je dôležité, aby nám štát naše vlastné zdroje nebral,” zdôraznil Richard Nimsch, starosta Veľkých Levár a predseda Klubu starostov Malackého okresu.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Senické zastupiteľstvo sa bude venovať úveru na modernizáciu mestskej bytovky

Zastupiteľstvo mesta Senica zaradilo do programu svojho štvrtkového (18.4.) rokovania rozhodnutie o…

BM: Ustekana sobota