V uplynulých dňoch bolo možné pozorovať prípravy na odlet viacerých druhov vtákov, ktoré u nás zimovali. Obrovské kŕdle husí a kačíc sa sústreďujú na vodných plochách.

foto Správa CHKO Záhorie

Správa CHKO Záhorie informuje, že jednou z takýchto lokalít sú aj Adamovské štrkoviská pre meste Gbely. “Adamovské jazerá sú vzdialené len pár sto metrov od rieky Morava, ide o dve umelo vytvorené štrkové jazerá. Na jednom z nich naďalej pokračuje ťažba štrku, ale zároveň je i obľúbeným miestom rybárov a letných rekreantov. Druhé jazero na juhu je plytšie a vďaka množstvu ostrovčekov vytvára ideálne podmienky pre hniezdenie pre viac ako 80 druhov vtákov. Tým sa Adamovské štrkoviská radia k najvýznamnejším ornitologickým lokalitám na celom Slovensku a sú súčasťou chráneného vtáčieho územia,” uvádza CHKO Záhorie.

Záhorácke rádio 2024 01

Výhľad na krajinu a hniezdiace a migrujúce vtáctvo umožňuje rozhľadňa Adamov, čo je určite aj skvelý tip na jarnú prechádzku…

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Speváčka LARA MORR vydala novú pieseň S Tebou

S hudobnou novinkou v tomto roku prichádza charizmatická speváčka pochádzajúca z Gbiel,…

BM: Ustekana sobota