Umiestniť dnes seniora v pokročilom veku, ktorý má navyše aj nemalé zdravotné problémy, do domova dôchodcov, je v mnohých prípadoch veľmi tvrdý oriešok. S otázkou, aká je prípadná čakacia doba na umiestnenie v domoch pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, sme sa obrátili na Natáliu Petkáčovú, riaditeľku Odboru komunikácie Úradu TTSK.

ilustračné foto

“Do zariadení sociálnych služieb sú umiestňovaní občania na dobu neurčitú a miesta v zariadení sa uvoľňujú predovšetkým prirodzeným úbytkom prijímateľov sociálnych služieb, preto je veľmi ťažké určiť priemernú čakaciu dobu umiestnenia občana do zariadenia,” informuje Natália Petkáčová.

Plocha draka Knihy.Zahori

“U občana, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, čím je jeho život a zdravie vážne ohrozené, sa župa snaží sociálnu službu zabezpečiť bezodkladne. Pri ostatných občanoch môže byť čakacia doba rok až rok a pol,” dodáva Petkáčová.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Ako skupina priateľov oživila tradíciu ochotníckeho divadla v Borskom Mikuláši

Divadlo na Búroch má bohatú tradíciu. V minulosti v ňom pôsobili ochotníci,…

BM: Ustekana sobota