V Holíči zrekonštrovali multifunkčné športové ihrisko v priestoroch Základnej školy na Bernolákovej ulici. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.

foto FB Holíč

V apríli minulého roka sa mesto Holíč zapojilo do výzvy o poskytnutie príspevku na výstavbu, rekonštrukcia alebo modernizáciu športovej infraštruktúry, s projektom rekonštrukcie multifunkčného ihriska.

Cieľom projektu bolo zrekonštruovať existujúce multifunkčné športové ihrisko v priestoroch Základnej školy na Bernolákovej ulici v meste Holíč. Projekt riešil multifunkčné ihrisko o športovej ploche 40 x 20 m so športoviskami pre futbal, tenis, volejbal, hádzanú aj s oplotením záchytnými sieťami a mantinelmi. Multifunkčné ihrisko je osadené na existujúcej trávnatej ploche a je zrealizované v plnej miere aj na využívanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Záhorácke rádio 2024 01

Mesto získalo finančný príspevok vo výške 113 451 eur, pričom sa na projekte podieľalo 30 %, čo predstavuje sumu 48 621,95 eur.

Práce boli realizované v časovom období od septembra 2023 – marca 2024. Zrealizovaním projektu prišlo k zveľadeniu vzhľadu ihriska, zefektívneniu tréningového procesu športovcov a doplneniu nového športového využitia pre žiakov školy, reprezentantov a klubových športovcov.

Zdroj: FB Holíč


.
Toto je čítané

Ako skupina priateľov oživila tradíciu ochotníckeho divadla v Borskom Mikuláši

Divadlo na Búroch má bohatú tradíciu. V minulosti v ňom pôsobili ochotníci,…

BM: Ustekana sobota