V aktuálnom školskom roku sa podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učia prváci a prváčky na 39 školách. Sú medzi nimi aj dve základné školy z regiónu – ZŠ v Plaveckom Štvrtku a ZŠ Lozorno. Ďalších viac ako 400 základných škôl začne od septembra 2024 učiť podľa nového kurikula základného vzdelávania, z toho 15 na Záhorí.

foto Envato Elements / LightFieldStudios

Registrácia škôl, ktoré od školského roka 2024/2025 začnú s podporou rezortu školstva zavádzať do praxe nové kurikulum bola otvorená do 19. decembra 2023.

Komplexné zmeny v cieľoch a obsahoch základného vzdelávania majú otvoriť možnosti lepšej prípravy detí na život v 21. storočí. Cieľom je posilniť environmentálnu, finančnú, digitálnu, občiansku či emocionálnu a sociálnu gramotnosť. Rovnako aj čitateľskú a vizuálnu gramotnosť.

Záhorácke rádio 2024 01

Na Záhorí sa do nového vzdelávacieho programu zapoja tieto školy:

 • Súkromná základná škola, Gorkého 4 Skalica
 • Základná škola Mallého 2 Skalica
 • Základná škola s materskou školou Vrádište
 • Základná škola s materskou školou Prietržka
 • Základná škola Popudinské Močidľany
 • Základná škola Radošovce
 • Základná škola Častkov
 • Základná škola s materskou školou Prievaly
 • Základná škola Andreja Radlinského Kúty
 • Spojená škola Sekule
 • Základná škola pre 1. – 4. ročník Plavecký Mikuláš
 • Základná škola Jakubov
 • Základná škola Záhorská Ves
 • Základná škola s materskou školou Vysoká pri Morave
 • Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave
 • Základná škola Plavecký Štvrtok (už od 2023)
 • Základná škola Lozorno (už od 2023)

Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa ŠVP od školského roka 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu.

Zdroj: vzdelavanie21.sk


.

BM: Ustekana sobota