Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v intenzívnej rekonštrukcii infraštruktúry v regióne. Tento rok plánuje komplexne opraviť vyše 60 kilometrov ciest. Súčasťou plánu je aj rekonštrukcia mostov, jedným z nich je most M7277 cez potok Malina v obci Jakubov na ceste II/503.

foto Správa ciest BSK

Aktuálne sa na moste realizuje pokládka asfaltu, čo signalizuje, že práce na projekte postupujú podľa plánu a blížia sa k finálnym fázam. Tento krok nasleduje po fáze, ktorá zahŕňala búracie práce a vybetónovanie nových opôr a nosných konštrukcií. Cieľom rekonštrukcie je kompletná výmena hornej konštrukcie mosta s dôrazom na zlepšenie jeho stavebno-technického stavu.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Cestná premávka je počas rekonštrukcie vedená striedavo a regulovaná svetelnou signalizáciou. Očakáva sa, že práce na moste budú ukončené v máji 2024.


.

BM: Ustekana sobota