Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Senici vyzval obce a mestá vykonať do 10. mája deratizáciu – reguláciu živočíšnych škodcov.

ilustračné foto Envato Elements / wirestock

Ako dôvod uvádza premnoženie potkanov, myší a krýs. Ide o sezónny problém, ktorý sa pravidelne opakuje najmä v jarných a jesenných mesiacoch. Zamorené sú najmä suterénne a pivničné priestory objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, ale aj bytových a rodinných domov.

Fest Fiesta 2024

Deratizáciu treba vykonať aj v potravinárskych výrobniach, pri chovoch hospodárskych zvierat vo veľkochovoch i drobnochovoch, na skládkach komunálneho odpadu, v pivničných a suterénnych priestoroch bytových a polyfunkčných domoch. Navyše, spomínaní škodcovia ohrozujú zdravie ľudí prenosnými ochoreniami – salmonelózami, leptospirózou a pod. Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a zabrániť ich
migrácii z ošetrených do neošetrených objektov.

Podľa skúseností Mirka Hostinského, majiteľa deratizačnej služby so sídlom v Senici, je boj proti škodcom málo účinný, lebo sa nerobí dôsledne. „Šetrí sa na všetkom, aj na deratizácii. Keď sa nespraví dôsledne a celoplošne, tak je neefektívna. V týchto dňoch najväčší boj zvádzame s plošticami, ktoré sú v Senici hojne rozšírené. Plošticu si môžete priniesť odkiaľkoľvek – z autobusu, vlaku, ale aj v kufri či na šatách z tej najluxusnejšej dovolenky,“ upozorňuje skúsený deratizér.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Kultúrny dom v Sobotišti ponesie meno Aničky Jurkovičovej

V Sobotišti si v nedeľu (19.5.) pripomenuli 200. výročie narodenia Aničky Jurkovičovej…

20 rokov