Vo štvrtok (18.4.) sa konalo 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici. Na zasadnutí vedúca Organizačného oddelenia a vnútornej správy MsÚ Silvia Krčová informovala poslancov o organizačno-technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 8. júna.

foto Senica.sk

Počet volebných okrskov (16) ostáva v Senici rovnaký ako v prezidentských voľbách, volebné preukazy začne mesto Senica vydávať od 24. apríla. Vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ Renáta Hebnárová poslancom predložila aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2030. „Zo štruktúry obyvateľstva nad 65 rokov vidieť, že počet obyvateľov takmer vo všetkých vekových kategóriách nad 65 rokov narastá, teda mesto pomaly starne, s čím súvisí fakt nárastu počtu budúcich poberateľov sociálnych služieb v seniorskom veku,“ upozornila Renáta Hebnárová.

MsZ hlasovalo aj o predĺžení zmluvy o kontokorentnom úvere mesta a žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na modernizáciu bytového domu na Ul. J. Kráľa vo výške 1 729 140 eur. Výška úroku je 1 %, lehota splatnosti úveru na stavebné úpravy je max. 40 rokov, na technickú vybavenosť bytov max. 20 rokov. Účelom je komplexná modernizácia mestskej bytovky, ktorá zachová nájomný charakter bytov a zahŕňa kompletné zateplenie stien a stropu, výmenu okien a dverí, vybudovanie novej kotolne, prípojok inžinierskych sietí, osadenie nových vstupných zádverí so schránkami, interiérové stavebné úpravy a balkóny. Súčasťou investície je aj vybudovanie príjazdu a 19 nových parkovacích miest.

Poslanci MsZ Senica schvaľovali aj žiadosti o dotácie z Fondu PRO Senica. Z rozpočtu bolo na tento rok schválených 80-tisíc eur, z toho 36-tisíc na tzv. malé projekty do 3000 eur a 44-tisíc na tzv. veľké projekty (nad 3000 eur), ktoré podliehajú schváleniu MsZ. Tých bolo podaných spolu sedem a celkovo žiadali 105 360 eur. Najväčšiu podporu poslanci odklepli FK Senica (17 500 eur) a hokejovej Dukle (10 000 eur). Zvyšok z vyčlenenej sumy si prerozdelia tzv. malé projekty, o ktorých rozhodujú jednotlivé komisie pri MsZ a na záver ich podpisuje primátor.

Dôležitou súčasťou programu MsZ bola informácia o postupe mesta pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre projekt “Úprava odpadov pre ich využitie v obehovom hospodárstve”. MsZ zobralo na vedomie informáciu o postupe mesta pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre projekt “Úprava odpadov pre ich využitie v obehovom hospodárstve” a nesúhlasí, aby bolo v meste vybudované zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov tohto typu.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Kraj bude revitalizovať cesty medzi Lábom a Plaveckým Štvrtkom

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podpísal zmluvu so zhotoviteľom revitalizácie cesty medzi obcami…

20 rokov