Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste a mestské lúky ako prirodzený domov pre rastliny a opeľovače – toto všetko a ešte viac prináša projekt Malacky – mesto priateľské k opeľovačom. Rozbieha ho samospráva v spolupráci so spoločnosťami IKEA Industry a IKEA Components spolu s ďalšími partnermi.

foto S. Osuský, malacky.sk

Bez opeľovačov by sme nemali ovocie, zeleninu, med, korenie, ani olej. Opeľovače, okrem iných včely a motýle, sú nevyhnutné pre náš život. Základnou myšlienkou projektu je preto vytvorenie tzv. biokoridorov lúčnych porastov, ktoré zabezpečia dostatok potravy pre opeľovače v mestskom prostredí.

Macek Knihy.Zahori

„Po dôkladnej analýze zabezpečí mesto na vybraných plochách citlivé kosenie či úpravu pôdy. Ďalšie plochy budú dopĺňané prirodzeným spôsobom (samovýsevom z už existujúcich rastlín), prípadne sa z nich odstráni aktuálna vegetácia a urobí sa nový výsev. Súčasťou projektu budú aj hmyzie hotely, informačné tabule a vzdelávacie prednášky pre žiakov,“ vysvetľuje referent životného prostredia MsÚ Malacky Kamil Ftáčnik. Dopĺňa ho líderka pre udržateľnosť zo spoločnosti IKEA Industry Annamarie Velič: „Našou víziou je postupne pridávať k naplánovaným piatim hektárom ďalšie plochy.“

Až tri štvrtiny úrody plodín závisí od opeľovačov, avšak až pri 25 % z nich evidujeme ich úbytok. U nás existuje viac ako 600 druhov včiel a 400 druhov pestríc – významných opeľovačov, ktorých larvy sa živia napr. voškami. „Väčšina ľudí si pri slove opeľovače predstaví pravdepodobne včelu medonosnú. Viaceré vedecké štúdie ale ukazujú, že práve včela medonosná nie je efektívny opeľovač. Jej prínos pre človeka vo forme najrozličnejších včelích produktov je určite neodškriepiteľný, ale existuje obrovské množstvo efektívnejších opeľovačov, vrátane včiel samotárok, motýľov, čmeliakov, či dokonca múch a ďalšieho hmyzu,“ upozorňuje Marek Semelbauer z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied (SAV).

Na projekte Malacky mesto priateľské k opeľovačom spolupracujú mesto Malacky, IKEA Industry, IKEA Components, Marek Semelbauer zo SAV, OZ Živica, CHKO Záhorie a Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá projekt podporila sumou 10 000 eur.

Ľ. Pilzová, malacky.sk


.
Toto je čítané

Vyše 600 bežcov a bežkýň vo Volkswagen Slovakia podporilo výnimočné deti

Areálom automobilky Volkswagen Slovakia sa v sobotu poobede rozbehlo viac ako 600 bežcov…

BM Salon EV