V tomto roku si pripomíname 200. výročie narodenia Aničky Jurkovičovej Hurbanovej, považovanej za prvú slovenskú ochotnícku herečku. Pri tejto príležitosti uvedú 4. mája o 19.00 h v Kultúrnom dome v Hlbokom divadelné predstavenie Nebola som len herečka.

foto JK, FB Nové Mesto nad Váhom

Anna Jurkovičová sa narodila do rodiny učiteľa Samuela Jurkoviča a jeho manželky Kataríny v Novom Meste nad Váhom. V roku 1831 sa rodina presťahovala do Sobotišta, kde jej otec prijal ponuku na miesto učiteľa. Keď mala 8 rokov, umrela jej mama a otec zostal na výchovu detí sám. Svoje dcéry viedol k emancipácii, k láske k národu a umeniu. Veril, že aj obyčajní ľudia, ktorí nevedia čítať a písať, sa môžu vzdelávať, napríklad divadlom, preto aktívne podporoval ochotnícke spolky. Jeho dcéra Anna pravdepodobne nebola prvou ochotníckou herečkou, ale výrazne prispela k rozvoju ženského divadelníctva na Slovensku a k emancipácii žien.

Plocha draka Knihy.Zahori

Anička alebo národ?

Udržiavala priateľské vzťahy so štúrovcami a viacerým poplietla hlavy. Intenzívnejšie sa stretávala najmä s Jánom Franciscim, ktorý mal o ňu istý čas vážny záujem a venoval jej dokonca báseň pod názvom Nezapomenuteľnej. Pre známy odpor Štúrovcov k sobášu si však vybral národ. Anna sa nakoniec v roku 1845 vydala za iného štúrovca – Jozefa Miloslava Hurbana. Ich svadba sa nestretla s pochopením u Ľ. Štúra, ktorý uprednostňoval boj za národ a snažil sa Hurbana presvedčiť, aby sa neženil. Sobáš sa konal 7. októbra 1845 v evanjelickom kostole v Sobotišti…

Divadelná inscenácia Nebola som len herečka je vlastne o živote A. Jurkovičovej s J. M. Hurbanom v spomienkach, ktoré začínajú v Novom Meste nad Váhom a ďalej sa odvíjajú v Sobotišti a Hlbokom. Táto odvážna mladá dáma prekonala predsudky vtedajšej doby, kedy javisko bolo pre ženy veľkou neznámou, nedala sa odradiť a mnohým ženám ukázala smer v živote i vo vzdelaní. Vďaka tejto inscenácii aj súčasní diváci bližšie spoznajú Aničku Jurkovičovú Hurbanovú ako odvážnu mladú dámu, emancipovanú národovkyňu, milujúcu manželku aj starostlivú matku. Jednoducho ako výnimočnú ženu, ktorá sa nebála ísť za svojimi snami a presvedčením.

Vstupenky na predstavenie si môžete kúpiť v predpredaji na Obecnom úrade v Hlbokom.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Fest Zdravo v Jánoch ponúkne návštevníkom jedlá z celého sveta

Festival zdravého životného štýlu otvorí svoje brány už 8. júna a návštevníci…

BM Salon EV