Na základe nominácií verejnosti a kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií ocenili v Senici v utorok 16. apríla 21 osobností, ktoré sa podieľajú na pedagogickom a kultúrnom rozvoji mesta. Všetci ocenení sa zapísali do pamätnej knihy mesta a prevzali si pamätný list z rúk primátora Martina Džačovského a predsedu komisie pre vzdelávanie Petra Pastuchu.

foto Senica.sk

Podľa primátora Martina Džačovského práve takíto zapálení ľudia najlepšie tvoria našu spoločnosť: „Vaša práca je nielen povolanie, je to vášnivé poslanie, ktoré formuje a obohacuje životy mnohých ľudí. Preto vám patrí veľká vďaka za vašu nepretržitú snahu, oddanosť a lásku, s akou k svojej práci a svojmu povolaniu pristupujete.
Oceňujem váš profesionálny a ľudský prístup k žiakom i to, že prispievate k dobrému menu nášho mesta.”

Pálfyovci Knihy.Zahori

Ocenenie si prevzali:

 • Marián Antálek
 • Mgr. Vladimíra Bajanová, PhD.
 • Ing. Monika Cigánková
 • Miroslava Císarová
 • Mgr. Mária Hollá
 • Mgr. Ivana Horňáková
 • Mgr. Peter Hutta
 • Mgr. Katarína Kaňová
 • Bc. Elena Končitá
 • Oľga Kučková
 • Mgr. Viera Ňukovičová
 • Ondrej Odokienko
 • Mgr. Barbora Parčiová
 • Ľudmila Pisarovičová
 • Ing. Silvia Sameková
 • PaedDr. Krzysztof Siwiec
 • PaedDr. Viera Schmidtová
 • Mgr. Lívia Stanková
 • Mgr. Katarína Šalíková
 • Mgr. Jana Vojteková
 • kapela Dlhé vlny (Ľubo Barniak, Rastislav Ňukovič, Peter Škoda, Miro Včelka a Miroslav Šarabok)

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Samozber jahôd sa na Záhorí začal skôr

Nadpriemerné teploty ako aj skorý začiatok jari urýchlil rast plodín. Výnimkou nie…

BM Salon EV