Počasie robilo poľnohospodárom škrt cez rozpočet aj v ostatných dňoch. Takmer júnové teploty vystriedali mrazy a dážď, ktorý v okolí Senice a Dojča podmáčal polia tak, že poľnohospodári rátajú škody.

ilustračné foto Envato Elements

Výška škôd spôsobených počasím sa zatiaľ vyčísliť nedá. Situácia je odlišná v rôznych častiach regiónu. Časť úrody ohrozili dažde, v iných poľnohospodárskych podnikoch zasa pocítia dopad nedávnych mrazov. Situáciu monitoruje Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora (RPPK) v Senici. “Skôr ako škody mrazom zaznamenávame na Záhorí škody spôsobené suchom, lesnou zverou a hrabošmi, ľadovcom alebo silným dažďom. Aj teraz aktuálne monitorujeme škody podmáčaných plôch v určitých lokalitách. Poľnohospodári musia meniť osevné plány, nemôžu vstupovať na poľnohospodárske plochy, čím sa jarné práce na poliach komplikujú,” uviedla Katarína Krčová, riaditeľka RPPK v Senici.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Poľnohospodári sa zhodujú, že extrémne výkyvy počasia, ktoré v poslednom období zaznamenávame a ktoré zrejme v budúcnosti môžeme očakávať vo väčšom rozsahu, bude potrebné systémovo riešiť hlavne zo strany štátu.

“My ako RPPK sa snažíme poukazovať na tieto problémy a vzniknuté škody každoročne monitorujeme, vyčíslujeme a predkladáme na rezortné ministerstvo. Dlho sa hovorilo o zriadení rizikového fondu, do ktorého by prispievali okrem štátu aj poľnohospodári a ktorý by tieto straty na úrodách v dôsledku prírodných činiteľov alebo iných mimoriadnych udalostí dokázal aspoň eliminovať. Jediným možným riešením v súčasnej dobe je využiť schému štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, na ktorú je aktuálne vyhlásená výzva a ktorá čiastočne môže vykompenzovať spôsobené straty, aj keď nie v plnom rozsahu,” uviedla Katarína Krčová.

Odhadovať, aká bude tohtoročná úroda, je veľmi predčasné. Počasie môže ešte poriadne zamiešať karty. “Do žatvy je ešte ďaleko, ale predpokladáme, že by v tomto roku mali zberové práce na poliach začať skôr ako po minulé roky vzhľadom na doterajší vývoj počasia. Porasty vyzerajú zatiaľ v dobrej kondícii, čo ešte nemusí znamenať garanciu očakávaných výnosov. O predbežných úrodách je predčasné hovoriť, nakoľko príroda je nevyspytateľná a v jednom okamihu môže byť všetko inak, čoho svedkami sme boli aj v minulosti. Počkajme si preto do riadneho zberu,” dodáva riaditeľka RPPK Senica.

Záhorácke rádio 2024 01

Peter Morávek, predseda PD Senica, sa však zatiaľ na počasie nesťažuje: “Obávali sme sa prízemných mrazov, škody nám našťastie nespôsobili. Od začiatku roka v okolí Senice podľa našich meraní spadlo takmer 200 mililitrov zrážok na meter štvorcový. Takéto vegetačné podmienky prospeli oziminám. V týchto dňoch končíme s výsevom kukurice a už pomaly začneme so zberom viacročných krmovín, čo je zhruba o 10 dní skôr ako zvyčajne.”

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

V obci Závod začala bratislavská župa revitalizovať cestu

Medzi ďalšie úseky župných komunikácií, ktoré rekonštruuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja…

20 rokov