Mladí sa bývaniu v dedinách nebránia, udržať ich v obci dokážu možnosti bývania či dobrého dopravného spojenia s okolím. K takým obciam patrí aj Jablonica, ktorá má v súčasnosti takmer 2300 obyvateľov.

foto FB Obec Jablonica

Príprave nových stavebných pozemkov však bráni v obci, problematické vlastníctvo, resp. výkup ďalších pozemkov vhodných na výstavbu. „Súkromný investor v súčasnosti pracuje na výstavbe infraštruktúry – komunikácií a sietí v lokalite IBV Políčko I. Termín dokončenia sa síce trocha preťahuje, no napokon tu bude 16 stavebných pozemkov, na niektorých sú plánované i dvojdomy. Súčasne prebiehajú prípravné práce v ďalšej lokalite, kde by mali vyrásť štyri stavby, z toho dva dvojdomy. V rámci prebiehajúcich zmien a doplnkov územného plánu pripravujeme na výstavbu bytových jednotiek ďalšie dve lokality. V zmysle územného plánu obce existuje viacero lokalít, kde by sa mohla realizovať bytová výstavba alebo výstavba rodinných domov, ale bránia v tom vlastnícke práva či problematický výkup pozemkov. V roku 2016 sme odovzdali do užívania 16 bytových jednotiek, ktoré postavila obec financovaním formou úveru zo ŠFRB,” uviedol starosta Jablonice, Silvester Nestarec.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

O Dojč je tiež záujem

Záujem o bývanie je aj v Dojči. Podľa starostky Slávky Melišovej sa tu dobre a pomerne rýchlo predávajú obývateľné staršie domy, ale aj novostavby. „V súčasnosti nemáme žiadne voľné stavebné pozemky. Ďalšia výstavba je závislá od rozšírenia spoločnej čistiarne odpadových vôd Š. Humence – Dojč – Štefanov, ktorá je v štádiu ukončenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pripravuje sa inžiniering,” uviedla starostka pre Záhorák. V Dojči samospráva eviduje aj záujem o bývanie v bytoch, preto sa v spolupráci s investorom rozhodli rekonštruovať areál bývalej škôlky na byty. V súčasnosti je rekonštrukcia v procese vydaného stavebného povolenia, práce sa začnú onedlho. Nová výstavba ako aj predaj starších, ale obývateľných domov, obci pomohli k zvýšeniu počtu obyvateľov v priebehu 10 rokov o 170 ľudí. „Avšak nie všetci pristahovaní obyvatelia sú k nám prihlásení na trvalý pobyt,” dodáva S. Melišová.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Trnavskej župe sa darí dobre hospodáriť, dlh sa postupne znižuje

 V stredu (15.5.) bolo na programe 12. riadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK. Témou…

20 rokov