Hniezdna sezóna bociana bieleho je v plnom prúde, už čoskoro začnú na svet prichádzať aj mláďatá. Nie vždy si však bociania rodinka vyberie pre svoj domov ideálne miesto. V Závode si bocian hniezdo postavil na najnebezpečnejšom stĺpe – v bezprostrednej blízkosti živej časti elektrického vedenia.

foto obec Závod

Keďže je už pokročilý čas hiniezdenia, nebolo technicky možné inštalovať podložku a nové hniezdo. „Je potrebné dodržiavať zákon a isté pravidlá, ako vypnutie vedenia, čo je možné najskôr 21 dní od nahlásenia tzv. vypínačky. Okrem toho momentálne nedisponujeme vhodnou podložkou, kedže ide o neštandardný stĺp a jej dodanie trvá 30 dní,” informoval Závodčanov Lukáš Skurka z tímu environmentu Západoslovenskej distribučnej spoločnosti. Tá po konzultáciách s ornitológmi a odborníkmi zo Štátnej ochrany prírody napokon pristúpila k odstráneniu základu hniezda a k inštalácii zábrany proti hniezdeniu. „Ochrane bociana bieleho sa aktívne venujeme viac ako 10 rokov, preto nás mrzí, že sme pri tomto hniezde museli postupovať práve takto. Zo skúsenosti však vieme, že hniezdenie na takýchto stĺpoch často konči fatálne, pri dotyku so živou šasťou dochádza k okamžitému usmrteniu jedinca, mláďat, prípadne až k zapáleniu hniezda. Podobný prípad sa stal pár rokov späť v Sekuliach, kde uhynuli oba jedince bociana bieleho,” vysvetlil L. Skurka.

Fest Fiesta 2024

Po tom, čo Západoslovenská distribučná spoločnosť hniezdo odstránila, obyvateľov časti Hoštáky zaplavil súcit. Mnohí boli svedkami stavania hniezda, a teraz sa museli pozerať na to, ako bocian z vedľajšieho stĺpa sleduje jeho likvidáciu. Rozhodli sa preto spojiť sily a postaviť pre svojho opereného suseda nové hniezdo. „Tento stavebný projekt, ktorý sa zrodil z nadšenia a lásky k prírode, bol skutočným príkladom ich ľudskosti. Obyvatelia a firmy pracovali spoločne a nezištne, aby urobili bezpečné hniezdo a priaznivé prostredie pre návrat bociana do jeho nového domova. Napriek výzvam, ktoré priniesli technické a organizačné aspekty tohto projektu, napokon ich iniciatíva priniesla ovocie,” informoval starosta Radomír Ševeček. Nové hniezdo je dnes už postavené a pripravené na prílet bociana. To, či prijal pomocnú ruku od človeka, ukáže čas.

foto obeczavod.sk

,,Tento príbeh nám pripomína silu človečenstva a význam ochrany životného prostredia. Ľudia žijúci v časti Hoštáky spolu s firmami ukázali, že aj malé kroky môžu mať velký vplyv, a ich úsilie je dôkazom, že súčinnosťou a odhodlaním možno dosiahnuť pozitívne zmeny vo svojom okolí. Je to príbeh, ktorý by mal inšpirovať a povzbudiť ostatných k tomu, aby sme sa stali aktívnymi ochrancami nášho životného prostredia,” odkazuje starosta.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Od 1. júna štartujú cyklobusy ARRIVA na Záhorí, autobusy s nosičmi bicyklov budú premávať po dvoch trasách

Od soboty 1. júna sa začne na Záhorí v Bratislavskom kraji sezóna…

20 rokov