Kostol sv. Martina v Holíči sa stal 29. apríla dejiskom vzácnej udalosti. Ústav pamäti národa ocenil pamätnou medailou pátra Františka Vikartovského a manželov Renátu a Júliusa Brockovcov za aktívny odpor proti komunistickému režimu a ich podiel na obnove dodržiavania občianskych práv a náboženských slobôd na Slovensku.

Ocenenie im bolo udelené pri príležitosti 36. výročia Sviečkovej manifestácie, ktorá sa konala 25. marca 1988. Na základe dohody so zvolávateľom manifestácie Františkom Mikloškom, ktorý predvídal, že ho štátna bezpečnosť v čase manifestácie zaistí, táto trojica prevzala zodpovednosť a počas pamätného zhromaždenia tisícov manifestujúcich odvážne začala na Hviezdoslavovom námestí spev štátnej a pápežskej hymny a následne modlitbu ruženca. Keď neskôr štátna bezpečnosť odhalila Ladislava Stromčeka pri telefonickom odovzdávaní informácií pre zahraničný rozhlas, traja ocenení boli ochotní nastúpiť na jeho miesto a prebrať túto mimoriadne riskantnú a dlhodobú úlohu. V rokoch 1988 a 1989 podávali správy slobodným rozhlasovým staniciam na Západe prostredníctvom pátra Antona Hlinku. Všetci traja taktiež spoluorganizovali rôzne podpisové akcie a boli všestranne angažovaní v tzv. podzemnej cirkvi.

Fest Fiesta 2024

Ocenenie odovzdal laureátom v priestoroch Farského kostola sv. Martina v Holíči
predseda správnej rady ÚPN, Jerguš Sivoš. Na slávnosti sa zúčastnil aj strahovský opát Daniel Peter Janáček, O.Praem.

Manželia Brockovci pri 20. výročí Novembra ’89 napísali knihu „Kým prišiel November”. Vyzval ich k tomu priateľ, ktorý im povedal, že ak veci, ktoré počas totality robili, nedajú na papier, príde doba, že ľudia nebudú veriť, že sa to naozaj stalo. Vyznali sa, že vďaka viere sa cítili aj v čase neslobody vnútorne slobodní a šťastní. O to viac cítili povolanie angažovať sa za náboženské práva a občiansku slobodu pre všetkých.

„Sme radi, že ÚPN sa venuje takejto práci, že oživuje a udržuje pamäť na veci, ktoré nám osobne zmenili život, a sú aj pre súčasnosť a súčasné generácie veľmi dôležité. O slobodu možno prísť veľmi ľahko. Je pravda, že ak chcú byť ľudia šťastní, musia byť slobodní. Musia si strážiť pravú slobodu, aby ich tá sloboda nezničila. A k tej slobode treba niekedy prejaviť aj odvahu a statočnosť,” uviedol J. Brocka.

„Jednou z úloh ÚPN je pripomínať ľudí, ktorí boli perzekvovaní, a tiež tých, ktorí svojou aktívnou činnosťou bojovali za obnovu občianskych slobôd, náboženských slobôd a môžeme povedať i humanizmu v širšom slova zmysle. Traja ocenení sa zapájali do aktivít tajnej cirkvi, ktoré nám navrátili slobodu. Chceme ich ako osobnosti nášho zápasu o slobodu pripomenúť aj širokej verejnosti,“ upozornil Jerguš Sivoš.

Páter Vikartovský záver svojho poďakovania za ocenenie ukončil slovami: „Nech sú akékoľvek časy, treba žiť presvedčivo, úprimne a opravdivo…”

Zdroj: ÚPN, faraholic.sk

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

V Senici otvorili obnovený park v areáli mestského múzea

V areáli Múzea Senica vznikol komplexnou obnovou pôvodného parku nový parkový areál.…

20 rokov