Platenie miestnych daní a poplatkov je povinnosť, ktorá asi len málokomu prináša radosť. Vyhýbať sa jej však neoplatí. V Lozorne v uplynulých dňoch zverejnili zoznamy neplatičov, pričom veria, že výška nedoplatkov sa aj vďaka tomu postupne zníži.

foto Tibi Photo, Lozorno.sk

Starosta Ľuboš Tvrdoň upozornil svojich spoluobčanov, že neplatenie obecných daní a poplatkov ochudobňuje obecnú pokladnicu a zároveň je nespravodlivé voči tým, ktorí si svoje povinnosti plnia. „Neplatiči by mali zvážiť čo najskoršie vyrovnanie svojich dlhov. Obecný úrad zároveň musí urýchlene začať s dôsledným a nekompromisným postihovaním neplatičov, tým skôr, že niektorí sa v týchto zoznamoch notoricky opakujú a ich dlhy z roka na rok narastajú,“ hovorí starosta.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Napríklad na poplatku za komunálny odpad malo v Lozorne nevyrovnaný nedoplatok presahujúci 160 eur k 31. decembru 2023 dovedna 28 fyzických osôb, pričom najvyšší nedoplatok predstavoval 1064,52 eur. Pri dani z nehnuteľností obec ku koncu roka evidovala 10 dlžníkov s nedoplatkom nad 160 eur, pričom najvyššia dlžná suma sa vyšplhala na 1146,40 eur.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Záhradkári, pozor na paronýchium. Môžete skončiť až na chirurgickom stole

Na jar sa záhradkári tešia na obnovu života v ich záhradách, keď…

20 rokov