“Mladým patrí budúcnosť a skúsenosti starších sú na nezaplatenie,” uvádza mesto Skalica na sociálnej sieti. Rozhodli sa preto spojiť tieto dve generácie a podporiť myšlienku, aby v Skalici vznikol historicky prvý mládežnícky parlament i rada seniorov.

foto Roman Spurný

Mládežnícky parlament i Rada seniorov mesta Skalica budú založené podľa zákona o obecnom zriadení a ich postavenie bude v polohe poradných orgánov. Podobne, ako sú dnes komisie pri mestskom zastupiteľstve. “V súčasnosti prebieha prípravná fáza, počas ktorej boli v spolupráci s oboma generáciami odkonzultované štatúty oboch orgánov a tento materiál bude predložený poslanekému zboru na prerokovanie na najbližšej pracovnej porade,” uviedol pre Záhorák hovorca mesta Skalica Juraj Chovanec.

Pálfyovci Knihy.Zahori

“Založenie mládežníckeho parlamentu vyplynulo zo spoločnej iniciatívy mesta a študentov skalické ho gymnázia, ktorí oslovili radnicu so záujmom, aby sa mladá generácia podieľala na chode mesta a dostala možnosť realizovať svoje nápady. Prepojiť tieto dve generácie a spolu s mládežníckym parlamentom založiť aj radu starších iniciovala zástupkyňa primátorky Katarína Chovancová, ktorá túto myšlienku zároveň rozšírila o to, aby v rade starších získali zastúpenie nielen miestne seniorské organizácie, ale aj organizácie zdravotne znevýhodnených občanov,” dodáva Chovanec.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Vyše 600 bežcov a bežkýň vo Volkswagen Slovakia podporilo výnimočné deti

Areálom automobilky Volkswagen Slovakia sa v sobotu poobede rozbehlo viac ako 600 bežcov…

20 rokov