Trnavský samosprávny kraj schválil minulý rok prvú SMART stratégiu rozvoja kraja, ktorej cieľom je zvýšiť kvalitu života v kraji aplikáciou SMART princípov a podporiť digitalizáciu a inovatívne riešenia v kraji. V rámci projektu bola tiež vytvorená Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2023 – 2030. Jej zámerom je okrem iného zvyšovanie kvality sociálnych služieb aj prostredníctvom rôznorodých SMART riešení.

„Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského kraja je postavená na SMART princípoch, a jej uvedenie do praxe nám umožňuje poskytovať efektívnejšie sociálne služby klientom v týchto zariadeniach, zvýšiť ich kvalitu života a mieru nezávislosti, zlepšiť pracovné podmienky pre zamestnancov zariadení aj znížiť náklady na prevádzku. Ukážkovým príkladom je DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure, kde aktuálne využívame SMART zariadenia ako je napríklad terapeutické zariadenie so zvukovými vibráciami, nový elektricky ovládaný sprchovací vozík, ale aj automatické dávkovače na upratovanie. Naším zámerom je, aby boli tieto inteligentné technológie postupne zavedené aj v ďalších župných zariadeniach,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Záhorácke rádio 2024 01

V DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure sú používané viaceré SMART zariadenia. Novinkou je terapeutické zariadenie so zvukovými vibráciami, ktoré stimuluje bunky, zlepšuje krvný obeh, zmierňuje bolesti, znižuje pnutie svalov a spevňuje kosti. Okrem klientok ho môžu využívať aj zamestnanci zariadenia. V zariadení sú tiež zavedené automatické dávkovače na pranie a upratovanie, ktoré uľahčujú prácu zamestnancom. Automatizácia procesov tiež zabezpečuje, že čistenie prostredia je konzistentné a efektívne. Pre imobilných klientov bol zakúpený elektricky ovládaný sprchovací vozík, ktorý im poskytuje pohodlie a bezpečie. Nažehľovací lis a ihličková tlačiareň zase zrýchľujú proces nažehľovania odevov a potlač štítkov.

„Okrem týchto SMART zariadení používame v našom DSS ďalšie SMART technológie, ako napríklad čističku vzduchu s rôznymi stupňami filtrácie, ktorá efektívne redukuje prach, baktérie, plesne a vírusy. V zariadení sú tiež nainštalované klimatizačné systémy s diaľkovým ovládaním, svietidlá na senzor a nachádza sa tu aj akvárium s automatickým dávkovačom krmiva a nastaviteľným svetelným spínačom. Klienti majú k dispozícii SMART televízor či internetové rádio,“ doplnila riaditeľka DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure Ingrid Opálková.

Hlavným cieľom Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2023 – 2030 je zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb v kraji. Strategický dokument pozostáva z analytickej, strategickej a realizačnej časti. Víziou koncepcie je všestranne rozvinutý, koordinovaný a personalizovaný systém sociálnej starostlivosti budovaný na nadrezortnom prístupe, ktorý efektívne využíva materiálne i ľudské zdroje so zameraním na zvyšovanie kvality života občanov. Projekt SMART región TTSK je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.


.
Toto je čítané

Hádzaná: Tréner Záhorákov Bojan Ćirić považuje postup do play-off za úspech, vidí ešte rezervy

Extraligový tím Záhorákov má za sebou premiérovú účasť v play-off Niké Handball extralige…

20 rokov