Aj tento rok si pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si uctila prácu laureátok zo spoločnosti AGEL a udelila im to najvýnimočnejšie ocenenie Biele srdce na Republikovej úrovni v dvoch kategóriách, ktoré si prevzali 17. mája na slávnostnom galavečere v Senci.

Povolanie sestry je v našej spoločnosti absolútnou nevyhnutnosťou a na ich prácu sa pozeráme s rešpektom, úctou i pokorou. Uznanie a obdiv za svoje nasadenie, trpezlivosť, obetavosť a nezlomnú vôľu pomáhať za každých okolností pacientom si preto právom zaslúžia.

„V dnešnej spoločnosti zohráva povolanie sestry a pôrodnej asistentky kľúčovú úlohu v poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Sestry a pôrodné asistentky sú piliermi zdravotníckeho systému a ich úloha siaha ďaleko za hranice poskytovania základnej starostlivosti,“ hovorí Jana Ondrišová riaditeľka Odboru Kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL SK.

„Sú to nesmierne dôležité osoby na vysokej profesionálnej úrovni, ktoré majú komplexné zručnosti a zodpovednosť pri starostlivosti o pacientov, opierajúc sa i o prax založenú na dôkazoch,“ dodáva.

Záhorácke rádio 2024 01

V kategórii sestra – manažér si ocenenie prevzala Katarína Filípková, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice AGEL Skalica.

Katarína Filípková druhá z ľava

Ako mentorka motivuje mladých ľudí, študentov Vysokej školy Sv. Alžbety a žiakov Strednej zdravotníckej školy v Skalici, s ktorými sa stretáva či už v praxi alebo na rôznych podujatiach organizovaných Fakultnou nemocnicou AGEL Skalica, pričom s edukáciou detí začína už u detí v predškolskom veku. Úzko spolupracuje aj s regionálnou komorou sestier v Skalici. Počas covidového obdobia bola na čele reprofilizovaného oddelenia.

Nie je nič neobvyklé, keď ráno zavolá do práce, že bude meškať, lebo poskytuje prvú pomoc zraneným pri nehodách. Rovnako, ako keď poskytla prvú pomoc lekárovi, ktorého našla skolabovaného v areáli nemocnice, a tým mu zachránila život.

Svojou srdečnosťou, obetavosťou a láskavosťou pohladí nejednu pacientsku dušu. A aj napriek pracovnej vyťaženosti vie so svojím úprimným úsmevom vyriešiť mnoho krízových situácií, ktoré dennodenná prax sestry so sebou prináša.


.
Toto je čítané

Skalickí poslanci schválili zámer výstavby čakárne na autobusovej stanici

Skalickí mestskí poslanci schválili zámer výstavby čakárne a rekonštrukcie nástupísk na tamojšej…

BM Záhada Vedy