Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na roky 2021 – 2027 schválila 31 projektových zámerov na území kraja. Schválené zámery za viac ako 30 miliónov eur môžu územní partneri spolufinancovať z európskych štrukturálnych fondov, informoval predseda rady a súčasne predseda TTSK Jozef Viskupič. Celková alokácia na realizáciu Integrovanej územnej stratégie TTSK predstavuje 125 miliónov eur.

foto TTSK

Rada partnerstva v rámci balíka schválila dva projektové zámery TTSK. Jedným z nich je obnova a revitalizácia parku pri kaštieli v areáli Spojenej školy v Rakoviciach, druhým je výstavba integrovaného parkoviska pred Letiskom Piešťany s kapacitou 200 miest.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Schválením prešli aj projektové zámery miest a obcí. Združenie obcí Medzičilizia sa bude uchádzať o nenávratný príspevok na výstavbu trojkilometrovej cyklotrasy medzi obcami Okoč a Topoľníky. Zámerom obce Kvetoslavov je rekonštruovať a dostavať miestnu základnú školu za účelom rovného prístupu k inkluzívnym službám v oblasti vzdelávania. Mesto Galanta sa bude uchádzať o zdroje na rekonštrukciu autobusovej stanice spolu so záchytným parkoviskom či modernizáciu mestského amfiteátra.

Ďalším schváleným projektovým zámerom je vybudovanie múzejných priestorov a turistického centra v nevyužívanej sýpke v Smoleniciach. Obci Boleráz bol schválený projektový zámer na nadstavbu základnej školy, jej zateplenie a vybudovanie multifunkčného ihriska.

Mesto Holíč sa prostredníctvom dvoch projektových zámerov sústredí na obnovu Holíčskeho zámku a jeho areálu. Žiadať bude o prostriedky na rekonštrukciu hospodárskej budovy a obnovu historickej zámockej aleje. Zámerom mesta Senica je kompletne zrekonštruovať areál mestského amfiteátra vrátane objektov technického a sociálneho zázemia.


.
Toto je čítané
Zakladajúci členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica - Martin Kočárik (vaľo), Sára Chocholáčková (v strede) a Martin Mertel (vpravo) - kópia

V Skalici založili mládežnícky parlament

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo na svojom stredajšom (19.6.) zasadnutí zriadenie historicky…

BM Záhada Vedy