Spoločnosť AGEL úspešne plní podmienky Plánu obnovy a odolnosti, vďaka čomu sa vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica oficiálne začalo s výstavbou nového lôžkového pavilónu internistických disciplín. 

Požehnaním a poklepaním základného kameňa stavby vo FN AGEL Skalica sa aj za prítomnosti duchovných, zástupcov ministerstva zdravotníctva, kraja a spoločnosti AGEL slávnostne spustila výstavba moderného lôžkového pavilónu. „Štvorposchodový pavilón bude mať kapacitu 96 lôžok s logistickým usporiadaním v zmysle diagnostiky, hospitalizácie a liečby pacienta, najvyšší možný komfort v rámci prístrojového vybavenia, ale aj obsluhy, starostlivosti a prístupu zdravotníckeho personálu. Súčasťou projektu je prepojenie nového pavilónu s hlavnou budovou, čím vznikne moderná monobloková nemocnica 21. storočia. Znamená to, že pacient dostane komplexnú starostlivosť na jednom mieste,“ priblížil prínos projektu pre pacienta aj personál riaditeľ skalickej nemocnice JUDr. Vladislav Šrojta. 

Záhorácke rádio 2024 01

Nový lôžkový pavilón bude stáť na mieste pavilónu bývalej neurológie. „So zhotoviteľom stavby sme podpísali zmluvu o dielo ešte v prvom kvartáli tohto roku, čím sme splnili dôležitý míľnik Plánu obnovy a odolnosti SK a čo nám umožňuje vstúpiť do realizačnej fázy investičného projektu skalickej nemocnice. K tomuto kroku pristúpime ihneď po ukončení búracích prác starej budovy. Vyvolané investície s tým spojené AGEL vynaloží z vlastných zdrojov. Okrem nich si projekt vyžiada financovanie prevyšujúce 27 mil. EUR, ktoré sú z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SK. V súčasnosti sa jedná o najväčšiu investíciu do zdravotného zariadenia na území Trnavského samosprávneho kraja,“ upresnil Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., predseda predstavenstva AGEL. 

 

Stavba financovaná z Plánu obnovy a odolnosti bude ukončená do júna 2026. „Z pohľadu spoločnosti AGEL ide o strategický, rozvojový projekt, pre Fakultnú nemocnicu AGEL Skalica, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť širokému regiónu Záhoria. Zároveň, projekt má ambíciu výrazne posunúť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a prispieť k stabilizácii zdravotného personálu v geograficky exponovanej časti Slovenska, hraničiacej s Českou republikou, ktorá je často lákavou destináciou. Výrazný posun v projekte do jeho realizačnej fázy a splnenie prísnych míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SK dokazuje schopnosť spoločnosti AGEL pripraviť a realizovať náročné investičné projekty, z ktorých bude benefitovať najmä pacient,“ dodal výkonný riaditeľ spoločnosti AGEL SK Mgr. Tomáš Lučkai, MPH zodpovedný za projekty spolufinancované z plánu obnovy a odolnosti.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa skupiny AGEL SK Eva Peterová


.
Toto je čítané

BVS odporúča napúšťať bazény pomaly a prednostne v noci

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) odporúča odberateľom napúšťať bazény pomaly, mimo odberovej špičky…

20 rokov