V katastrálnom území mesta Šaštín-Stráže (okres Senica) plánujú investori vybudovať veterný park. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosti Sloweb a WKS Energia I predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Zámer počíta s výstavbou šiestich turbín veternej elektrárne mimo zastavanej časti mesta.

ilustračné foto

“Vybudovanie sústavy veterných elektrární zahŕňa výstavbu súvisiacej dopravnej, technickej infraštruktúry a trasovanie elektrického vedenia do novovybudovanej rozvodne. Všetky objekty budú napojené na cestné komunikácie,” uvádzajú investori v zámere. Vyprodukovaná elektrická energia má byť využívaná v elektrizačnej sústave SR.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Predpokladaný termín začatia výstavby je po nadobudnutí požadovaných povolení v roku 2026, termín ukončenia výstavby o rok neskôr. Celkové predpokladané náklady pre navrhovanú činnosť predstavujú približne 60 miliónov eur. Navrhovaný zámer by mal podľa investorov prispieť k diverzifikácii energetických zdrojov a tvorbe tzv. energetického mixu v regióne.


.
Toto je čítané

Práce na rozšírení kanalizácie vo Veľkých Levároch sú vo finále

Rozšírenie kanalizačnej siete vo Veľkých Levároch v okrese Malacky finišuje. “Aktuálne sa…

BM Záhada Vedy