Dňa 1. augusta 2011 v Hodoníne podpísali 1. námestník ministra vnútra ČR Mgr. Jaroslav Hruška a štátny tajomník MV SR JUDr. Maroš Žilinka „Dohodu o vzniku Spoločného kontaktného pracoviska zložiek IZS Hodoním – Holíč“ a vzápätí slávnostne zahájili prevádzku tohto pracoviska za prítomnosti policajného prezidenta ČR a viceprezidenta Policajného zboru SR.

Slávnostného zahájenia sa za KR HaZZ v Trnave zúčastnili jeho riaditeľ, pplk. Mgr. Vladimír Mrva a asistentka krajského riaditeľa, npor. Ing. Tatiana Knapová, kontaktná osoba pre zahraničnú pomoc.

Zahájením prevádzky tohto pracoviska došlo k zavŕšeniu dvojročnej spolupráce medzi orgánmi polície a hasičov ČR a SR ako i k splneniu jednej z hlavných aktivít projektu „Spoločné kontaktné pracovisko zložiek IZS pre bezpečné prihraničie“, čo vo svojich príhovoroch zdôraznili všetci zástupcovia partnerov projektu: riaditeľ KRP JmK, riaditeľ KR PZ v Trnave, riaditeľ KR HaZZ v Trnave a riaditeľ HZS JmK.

Účelom vzniku nového pracoviska je vytvorenie kontaktného bodu pre bezpečnostné zložky IZS oboch krajín, vďaka ktorému bude možné nepretržite si vymieňať informácie o hrozbách a zaistiť tak vyššiu bezpečnosť občanov ČR a SR. Za týmto účelom budú v spoločnej miestnosti operačného strediska nepretržite slúžiť policajti zo slovenskej i českej strany.

Pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti sú na pracovisku vytvorené tiež podmienky pre využitie pracoviska príslušníkmi hasičského zboru SR a ČR, poprípade ďalších zložiek IZS.

Ivan Peťko


.

Je ok, ak nie si ok BSK