Obec Sekule zverejnila na svojom webe ↵ oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu obce Sekule – Zmeny a doplnky č. 2/2023. Predmetom sú koncepčné zmeny v lokalite Mláky v severnej časti územia obce a čiastkové zmeny a upresnenia v súčasne zastavanom území alebo v kontakte s ním.

Plocha Strategického parku v lokalite Mláky, Zdroj: Návrh Územného plánu obce Sekule

Po predchádzajúcom odmietnutí ↵ obyvateľmi Sekúľ v roku 2019 sa zmeny opäť týkajú aj výstavby logistického parku v lokalite Mláky. Plánovaný Strategický park predstavuje výmeru 100 ha (1 000 000 m²), čo je 40% z celkovej plochy tejto lokality.

Záhorácke rádio 2024 01

Dopravná obsluha parku by mala byť zabezpečená novou križovatkou na ceste 1. triedy I/2 medzi Sekulami a Kútami a obslužnou komunikáciou po vonkajšom obvode logistického parku. Súčasťou parku sú aj plochy určené na rozvoj odpočívadla Sekule, ktoré predstavuje asi 10 ha a bude slúžiť na dopravné a technické vybavenie​​.

Celkové územie zahrnuté do zmeny pre Strategický park je rozsiahle a určené na rozvoj ľahkej výroby, skladovania, logistiky a výskumu inovatívnych technológií.

Prerokovanie návrhu, ktorý je zverejnený na webovej stránke ↵, sa uskutoční v termíne 18. jún – 22. júl 2024.


.
Toto je čítané

Rekonštrukcia domova pre seniorov v Senici pokračuje

Stavebné práce na rozľahlom objekte Domova sociálnych služieb (DSS) a zariadenia pre…

HAŠŠO 6/2024