Klub primátorov a starostov okresu Malacky odmieta riešenie problému neprispôsobivých obyvateľov na Družstevnej ulici v Malackách ich premiestnením do inej lokality alebo obce.

Jedným z návrhov pracovnej skupiny vytvorenej Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je vytvoriť podmienky na to, aby sa s rómskymi rodinami začalo intenzívne pracovať prostredníctvom terénnej sociálnej práce a aby im postupne aj na základe požiadavky rómskych rodín sprostredkovali ubytovanie v niekoľkých etapách v rôznych lokalitách mesta a jeho okolia.

Viac na partnerskom spravodajskom webe eNovinky.sk!


.

Osobnosti kraja BSK