V utorok (25.6.) od 21:00 do stredy (26.6.) 5:00 sa uskutoční v intraviláne mesta Stupava pozemný postrek proti komárom. Informuje o tom mesto na webovej stránke.

ilustračné foto TASR/Štefan Puškáš
ilustračné foto: TASR/Štefan Puškáš

Z analýzy monitoringu komárov vyplýva, že aktuálny výskyt dospelých samičiek komárov v meste Stupava je zvýšený a miestami až kalamitný. „Súčasný zvyšný až kalamitný výskyt dospelých komárov v meste Stupava a v priľahlých územiach súvisí jednak s nedávnymi záplavami v povodiach rieky Morava a jednak s dlhotrvajúcimi dažďami priamo v katastri mesta,“ konštatoval uznávaný parazitológ, docent Nasir A. Jalili, ktorý zabezpečuje pre mesto priebežný monitoring a v prípade odhalenia zvýšeného výskytu aj aplikáciu BTI.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Monitoring liahnísk komárov a aplikácia BTI v prípade potreby je v Stupave vykonávaná priebežne už od apríla, avšak v súčasnej kalamitnej situácii už aplikácia BTI nie je účinná, nakoľko zasahuje len larválne štádium hmyzu a nie už vyliahnuté jedince.

Na základe výsledkov monitoringu a odborného stanoviska parazitológa ako aj početných žiadostí občanov, sa mesto rozhodlo realizovať pozemný postrek proti komárom v intraviláne mesta.

Postrek bude vykonaný v nočných hodinách z utorka na stredu. „Z tohto dôvodu odporúčame občanom, aby sa v tomto čase zbytočne nezdržiavali vonku a počas noci nevetrali,“ informuje mesto na webe.

Postrek bude vykonaný ULV metódou, teda zadymovaním s ultra nízkym objemom účinnej látky. Táto metóda je považovaná za šetrnú voči životnému prostrediu, pretože množstvo účinnej látky je veľmi nízke a po aplikácii nezostávajú v prostredí žiadne reziduá.


.
Toto je čítané

Rekonštrukcia domova pre seniorov v Senici pokračuje

Stavebné práce na rozľahlom objekte Domova sociálnych služieb (DSS) a zariadenia pre…

HAŠŠO 6/2024