Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne udeľuje Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj bratislavského kraja a života jeho občanov.

BSK si považuje za svoju česť oceniť tých, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena a k rozvoju tohto regiónu. BSK si považuje za svoju česť oceniť tých, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena a k rozvoju tohto regiónu. „Teší ma, že tradícia udeľovania Výročnej ceny Samuela Zocha osobnostiam Bratislavskej župy pokračuje aj tento rok. V našom kraji je množstvo osobností, ktoré sa viac alebo menej pričiňujú o rozvoj a za tieto činy sú aj oceňovaní. Ide o isté poďakovanie a satisfakciu za to, že robia niečo pre svoj kraj a teda aj pre obyvateľov, ktorým sa v župe žije lepšie,“ povedal župan Pavol Frešo.

Pošlite svoje návrhy na ocenenie a poďakujte sa takto osobnostiam v našom kraji. Návrhy na ocenenia môžu podávať obyvatelia bratislavského kraja samostatne, alebo prostredníctvom občianskych združení alebo organizácií. Navrhovať môžu takisto predseda, podpredsedovia, poslanci a komisie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

Návrhy na udelenie ocenení adresujte do 31. augusta 2011 písomne kancelárii predsedu BSK:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Kancelária predsedu BSK
Odd. komunikácie s médiami a verejnosťou
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
alebo e-mailom na: komunikacne@region-bsk.sk

Návrh musí obsahovať:
• životopis alebo charakteristiku nominovaného,
• dôvod na udelenie ocenenia BSK
• súhlas nominovaného s udelením ocenenia.
Tešíme sa na vaše návrhy!

Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja – Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK, udeľuje predseda BSK na základe rozhodnutia Výberovej komisie. Výročná cena Samuela Zocha sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o ekonomický a spoločenský rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho prezentáciu doma i v zahraničí. Pamätný list predsedu BSK je udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu regiónu. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK.

BSK


.

Osobnosti kraja BSK