Dobrovolný hasičský zbor Kúty v sotobu 13. augusta zorganizoval už V. ročník hasičskej súťaže o ,,Pohár starostu obce,,. Medzi hosťami nechýbal starosta obce Ing. Branislav Vávra, predsedníčka krajského a okresného výboru DPO pani Marta Hurbanisová, člen snemu DPO SR pán Anton Urďovič, ktorý zastával post hlavného rozhodcu.

Pani Marta Hurbanisová v príhovore poďakovala novému starostovi, že nadviazal na tradíciu, ktorá v Kútcoh bola a bude sa pokračovať v súťaži o starostu a popriala všetkým aby vyhral ten najlepší. Zároveň spolu so starostom odovzdala 3 medaile za príkladnú prácu p. Petrovi Riškovi, Milanovi Mikušovi a Václavovi Mikušovi.

Súťaž bola zaradená do hasičskej ligy a súťažilo sa na dva pokusy, pričom sa počítal lepší čas. Súťažilo sa na nástrekové terče s obsahom 5 litrov a hadice C52 a B75 mm. Zúčastnilo sa 21 mužských a 12 ženských družstiev. Domáci zbor postavil na štart štyri družstvá, mužov, ženy, ženy žabky (dorastenky) a nesúťažné rodinné družstvo Pavelkovcov a Maxianov, ktorý súťažili pod názvom PAMAX a dosiahli pekný čas 18,95s.

Bol to už desiate kolo hasičskej ligy. Niektoré družstvá si časy vylepšili, iní pohoršili. Z mužov vyhrali domáce Kúty s časom 17,76 na druhom mieste Drgoňova dolina 18,02 a na treťom mieste sa umiestnila Senica s časom 18,20.

U žien vyhralo družstvo Koválov s časom 21,68 druhé miesto obsadili domáce Kúty s časom 21,76 a tretie Sobotište 22,82. Žabky obsadili pekné štvrté miesto s ich doposiaľ najlepším časom 22,90s.

Nakoniec súťaže p. Marta Hurbanisová pogratulovala všetkým družstvám lebo pre ňu sú víťazi všetci, pretože strávili jedno pekné popoludnie v Kútoch, ďalej poďakovala domácim aj rozhodcom za príjemné kolo hasičskej ligy.

Starosta obce poďakoval mužom za vzornú reprezentáciu a poďakoval všetkým za účasť. Príjemne strávený deň ukončil väčšina členov posedením na hasičskej zbrojnici.

DHZ Kúty


.

Osobnosti kraja BSK