Piatkové dopoludnie (26.8.) nebolo úplne bežné ako každý iný deň. Najmä nie pre niektorých klientov a zamestnancov Domova sociálnych služieb v Moravskom Sv. Jáne. V kaplnke Sv. Cyrila a Metoda, ktorá stojí v areáli Domova, sa konal slávnostný krst publikácie „Zabudnuté letné sídlo Márie Terézie, alebo…“, ktorú vydalo občianske združenie 90871.sk.

Občianske združenie 90871.sk sa zapojilo do výzvy Nadácie SPP, ktorá vyhlásila grantový program Dedičstvo regiónov. Program je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov.

Po úspešnom získaní grantu sa OZ pustilo do pátrania po informáciách o našom zámku a ako to teda vlastne bolo s Máriou Teréziou. Získavanie informácií bolo veľmi zložité, pretože historické dokumenty sa buď stratili, vyhoreli, zničili, alebo jednoducho naše predchádzajúce generácie nemysleli na nás, priaznivcov a zvedavcov, a žiadne posolstvá pre budúce generácie nezanechali. Považovali sme za dôležité, aby sa povedomie o našom kaštieli rozšírilo, pretože doposiaľ neexistuje žiadna kniha, ktorá by sa venovala tejto tematike a je tiež dôležité, aby sa na túto neoddeliteľnú súčasť histórie našej obce nezabudlo.

Vážených hostí, ktorými boli starosta obce Anton Emrich, riaditeľ Ing. Ján Matlovič a zamestnanci zariadenia, zástupkyňa nadácie Barbora Paulenová a všetci, ktorí sa podieľali na tvorbe publikácie, privítala Jana Červenková. Za hudobného sprievodu, o ktorý sa postaral František Kadera pokrstil starosta s pánom riaditeľom publikáciu. O kultúrny program sa postarali tiež dvaja klienti domova, ktorí svojou básničkou a hrou na harmoniku ukázali, že napriek svojmu hendikepu sú schopní ponúknuť svoj talent, ale aj pokoru, ktorá mnohým zdravým ľuďom chýba.

Týmto celé osadenstvo občianskeho združenia ďakuje všetkým, ktorí boli nápomocní pri tvorbe a zostavovaní tejto publikácie. Dúfame tiež, že v trende podpory a propagácie histórie, budeme aj naďalej úspešne pokračovať.

Fotogaléria: Krst publikácie (19 fotografií).

BM: Ustekana sobota