Každoročne v septembri, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sa zvyknú konať na habánskom dvore hody. Nebude tomu inak ani v  počas víkendu 17. – 18. 9. 2011.

Sviatok hodov má pôvod v procese christianizácie, kedy sa spojili jesenné slávnosti poďakovania za úrodu a sviatok zasvätenia kostola nebeskému patrónovi, ktorý bol považovaný za ochrancu obce. V minulosti trvala hodová slávnosť viac dní. Príprava hodov bola príležitosťou vyčistiť a upraviť kostol, ulice, domy i dvory. Deň pred hodmi prichádzali do obce „komedianti“. V domácnostiach sa pieklo, varilo, mládež pripravovala miesto pre muziku. Prvá polovica nedele patrila kostolu, druhá hostine a zábave. Večer sa väčšina cezpoľných hostí odobrala domov, ale  mládež ostávala. Stretnutia pri tanci boli uznávanou príležitosťou na nadväzovanie sobášnych známostí. Hody boli tiež príležitosťou na stretnutie príbuzných a rodákov. Povinnosť prísť na hody mali predovšetkým deti a súrodenci, ktorí bývali mimo obce. Na hody sa obyčajne pozývali i priatelia z vojenčiny a zo zamestnania. V mnohých obciach, obvykle tam, kde sú dva kostoly, mávajú veľké i malé hody.
Tohtoročné hody sa opäť budú niesť v znamení hudby, spevu, tanca a zábavy. Okrem toho budú oživené aj o ďalší kultúrny prvok, a to Habánsky charúšek, v ktorom bude skupinka dobrovoľníkov v dobových kostýmoch predstavovať habánsku rodinu. V rámci priestoru charúška bude tiež umiestnená prezentácia habánskej keramiky a návštevníci budú môcť ochutnať typický habánsky koláč.

Na tento projekt s názvom Habánsky charúšek dostalo občianske združenie 90871.sk grant z Nadácie Orange v programe Šanca pre váš región. Hlavnou myšlienkou programu je rozvoj regiónov Slovenska za pomoci aktívnych občanov. Formou menších grantov chce program podporovať predovšetkým iniciatívy samotných aktívnych občanov, ktorí chcú meniť a skvalitňovať prostredie, v ktorom žijú a napomáhať tak svojmu regiónu a jeho obyvateľom. Snahou programu je podporovať aktívnu spoluprácu mimovládnych organizácií, samospráv a občanov a tak prispievať k rozvoju regiónov.Ďalej: Potvrď svoju účasť na Habánskych hodoch na FACEBOOKuProgram
Sobota 17.9.:
18:00 gospelová skupina
19:00 DJ Feki
21:00 Koncert Bystríka so skupinou

Nedeľa 18.9.:
11:30 hodová svätá omša
14:00 Heligonkári zo Senice
16:00 Country Band z Moravského Sv. Jána
18:00 Radošinský výber (ochotnícke divadlo Popudinské Močidlany)

Sprievodné akcie
Atrakcie pre deti
Habánsky charúšek
Predaj publikácií – o habánoch a kaštieli

O občerstvenie sa postará TJ Slavoj Moravský Sv. Ján.

Počas hodového víkendu bude prebiehať výstava členov Zväzu záhradkárov, ktorí budú vystavovať svoje dopestované plodiny. Výstava sa uskutoční v priestoroch u záhradkárov na Drahách v Moravskom Sv. Jáne.
Výstava bude otvorená: v sobotu od 14:00 do 20:00h a v nedeľu od 14:00 do 19:00h.

Dúfame, že aj počasie prispeje k príjemnému stráveniu hodového víkendu a návštevníci budú spokojní s celým programom. Organizátorom je obec Moravský sv. Ján v spolupráci s občianskym združením 90871.sk.

Po kliknutím TU sa Vám zobrazí Google Maps.


.

BM: Ustekana sobota