ZO SZZ Sekule upozorňuje záhradkársku verejnosť na nálet mínerky pórovej, ktorá spôsobuje známu červivosť póru. Dospelé muchy možno pozorovať a úspešne zlikvidovať v čase do 15. septembra i chemicky, pokiaľ neboli využité opatrenia odporúčané v auguste ako prekrytie porastov netkanými textíliami.

Takto zakryté porasty treba ponechať až do konca mesiaca september. Nakoľko na mínerku pórovú nie sú u nás povolené žiadne chemické prípravky ako účinné, s dôrazom na dodržanie ochranných lehôt, uvádzame prípravok Reldan, prípadne Perfection s použitím vhodného zmáčadla.

Z ďalších záhradných škodcov upozorňujeme na výskyt slimákov a slizniakov a na chemickú ochranu povolenými prípravkami Mesurol Sneckenkorn a Mesurol Alimex. Vhodnou alternatívou je aj biologický prípravok Nemaslug obsahujúci mikroskopické parazitické hlístice. Slimák po aplikácii prestáva prijímať potravu do 5 dní, do 2 týždňov uhynie a hlístice po rozklade jeho telo opustia a aktívne vyhľadávajú ďalšieho jedinca.

Opätovne upozorňujeme na výskyt hraboša poľného a na nutnosť obmedzenia dostupnosti jeho potravy v záhradách, ako sú niektoré prezimujúce zeleniny, listy repky ozimnej a riadne nezapracované pozberové zvyšky. Do aktívnych nor, v žiadnom prípade však nie na povrch pôdy, vkladáme chemické návnady ako Phostoxín, Ekophos-Alp a Stutox.

Na ovocných a okrasných porastoch koncom septembra môžu spôsobiť až holožery priadivka jesenná a priadivka zimná. V lokalitách s opakovaným výskytom odporúčame rozmiestňovať lepové pásy Bio Plantela alebo lepidlo Chemstop-ecofix.

Záverom chceme opäť pripomenúť výskyt a vývoj hrdze hruškovej, ktorá je tento rok v našej oblasti hojne rozšírená na stromoch hrušiek. Táto nebezpečná hrdza sa u nás rozšírila prostredníctvom pestovania náchylných druhov okrasných borievok (jalovcov) rodu Juniperus, borievka sibírska, čínska a iné, výsadba ktorých sa z prostredia cintorínov rozšírila i do okrasných záhrad. Na týchto jalovcoch hrdza hrušková prezimuje, aby na jar svojimi spórami opäť infikovala stromy hrušiek. Za hlavnú prevenciu považujeme vyhnúť sa výsadbe náchylných druhov borievok voči tejto hrdzi. Ako ďalšie opatrenie odporúčame vykonať ihneď po opade lístia zo stromov hrušiek preventívny postrek stromov prípravkom Kuprikol 50 v dávke 60 mg na 10 l vody s použitým vhodného zmáčadla. Takto možno preventívne ošetriť i všetky dostupné borievky. Podotýkame, že tento postrek je účinný po opade listov i na ostatné jadroviny, ruže proti spále a tiež broskyne proti kučeravosti.

V prípade Vašich otázok Vám odporúčame využiť kontaktný e-mailový formulár na webovej stránke http://szzsekule.slash.sk, kde Vám podľa možnosti budú poskytnuté užitočné rady a ďalšie informácie.

Ing. Alojz Kunštek
Predseda ZO SZZ Sekule


.
Toto je čítané

Senické zastupiteľstvo sa bude venovať úveru na modernizáciu mestskej bytovky

Zastupiteľstvo mesta Senica zaradilo do programu svojho štvrtkového (18.4.) rokovania rozhodnutie o…

BM: Ustekana sobota