Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Borskom Svätom Jure týmto chce informovať širokú verejnosť, že si v piatok dňa 05. 08. 2011 v sídle Medzinárodného červeného kríža v Ženeve vo Švajčiarsku, 5 naši bezpríspevkový darcovia krvi, slávnostne prevzali z rúk prezidentky Slovenského červeného kríža PhDr. Heleny KOBZOVEJ, zlaté plakety MUDr. Jána Jánského.

Slávnostného aktu sa zúčastnili: predsedkyňa Miestneho spolku Slovenského červeného kríža pani Libuša CELLÁRYOVÁ, Miroslav SMOLÁR, Mária SMOLÁROVÁ a Anna EMRICHOVÁ.

Ocenený boli títo darcovia:

  1. Bc. Juraj SMOLÁR – 40 násobný bezpríspevkový darca krvi.
  2. Juraj CELLÁRY – 40 násobný bezpríspevkový darca krvi.
  3. Vladimír RALBOVSKÝ – 40 násobný bezpríspevkový darca krvi.
  4. Marián POLÁK – 40 násobný bezpríspevkový darca krvi.
  5. Alexandra HÁJKOVÁ – 30 násobná bezpríspevková darkyňa krvi.

Spoločne naši darcovia darovali 95 litrov nenahraditeľnej krvi.

Všetci darcovia krvi spoločne ďakujú predsedkyni Miestneho spolku Slovenského červeného kríža pani Libuši CELLÁRYOVEJ za poskytnutie prasiatka na občerstvenie počas pobytu a taktiež za jej nesmiernu obetavosť a starostlivosť k darcom krvi.

Darcovia krvi spoločne s predsedkyňou miestneho spolku, ďakujú za finančnú podporu na slávnostnom preberaní zlatých plakiet, starostke obce pani Anne KRATOCHVÍLOVEJ aj poslancom Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur.

Juraj Smolár


.

Lakovanie a Pieskovanie