Misie vo farnosti – to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoji večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.

Boh ti otvára srdce – Misie Moravský Svätý Ján 2011
21.9. – 25.9.

Program misií v Moravskom Svätom Jáne a Sekuliach:
Streda  21.9.
17:00     sv. omša s misijným príhovorom – Sekule
18:30     sv. omša s misijným príhovorom – Moravský Svätý Ján

Štvrtok  22.9.
9:00     sv. spoveď chorých po domoch       Sekule
9:00     sv. spoveď chorých po domoch – Moravský Svätý Ján
17:00     sv. omša s misijným príhovorom – Sekule
18:30      sv. omša s misijným príhovorom – Moravský Svätý Ján

Piatok  23.9.
10:00     sv. spoveď pre starších a chorých – Sekule
+ udelenie sviatosti pomazania chorých
10:00     sv. spoveď pre starších a chorých – Moravský Svätý Ján
+ udelenie sviatosti pomazania chorých
po sv. omši bude vyložená vo farskom kostole Najsvätejšia sviatosť Oltárna
k celodennej farskej poklone
15:30      sv. omša pre deti – Sekule
17:00     sv. omša s misijným príhovorom- Sekule
18:30      sv. omša s misijným príhovorom- Moravský Svätý Ján

Sobota  24.9.
10:00     sv. omša pre deti – Moravský Svätý Ján
17:00     sv. omša s misijným príhovorom – Sekule
18:30      sv. omša s misijným príhovorom – Moravský Svätý Ján

Nedeľa  25.9.
8:00     sv. omša – ukončenie sv. misií – Sekule
10:00     sv. omša – ukončenie sv. misií – Moravský Svätý Ján

Po sv. omšiach v nedeľu bude zbierka pre potreby misionárov vonku pri dverách kostola.
Sviatosť zmierenia vo štvrtok, piatok a sobotu 1 hodinu pred sv. omšou aj počas sv. omše.

Vás duchovný otec a pátri misionári.


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

BM Záhada Vedy