ZO SZZ Sekule Vás pozýva na výstavu ,, Plody sekulských záhrad 2011“, ktorá sa bude konať v dňoch 8. a 9. októbra 2011 v sále Kultúrneho domu Sekule.

Preberanie a evidencia vystavovaných výpestkov ovocia, zeleniny a kvetov 6. a 7. októbra. 2011 od 17.00 do 19.00 hod. Počet vystavovaných exponátov nie je obmedzený. Pre ovocie a zeleninu – vzorka minimálne 3 ks – uveďte podľa možnosti aj názov odrody.

Vyhodnotenie a ocenenie vystavovaných exponátov odbornou komisiou
8. októbra 2011, t.j. v sobotu od 8.00 do 10.00

Otvorenie výstavy pre verejnosť:
8. októbra od 13.00 do 19.00 hod.
a 9. októbra od 10.00 do 18.00 hod.

Výbor ZO SZZ verí, že naši členovia sa výstavy „Plody sekulských záhrad 2011“ so cťou zúčastnia. Víťazné exponáty postupujú na výstavu „Plody Záhoria“, ktorá sa uskutoční dňa 21. a 22. októbra 2011 v Senici. Ceny za víťazné exponáty budú odovzdané na Výročnej členskej schôdzi ZO SZZ Sekule.

Alojz Kunštek


.
Toto je čítané

Investor plánuje v Senici vybudovať zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov

V priemyselnej časti mesta Senica plánuje investor vybudovať zariadenie na zhodnocovanie plastových…

HAŠŠO 6/2024