Taktické cvičenie zamerané na záchranu a evakuáciu osoby, ktorá spadla do neprístupného terénu v bývalom lome na ťažbu piesku v k. ú. obce Malý Háj vykonalo OR HaZZ v Skalici vo štvrtok 29. septembra 2011.

Záchranné práce vykonávali štyria príslušníci pomocou lezeckej techniky. K zranenej osobe (figurant), ktorou bol príslušník okresného riaditeľstva, sa po zriadení základne, ktorú tvorila lezecká trojnožka nad priestorom lomu, zlanili dvaja príslušníci, poskytli postihnutému predlekársku pomoc, naložili do nosidiel a pomocou lanovky, ktorú na mieste zriadili, evakuovali na základňu.

Počas taktického cvičenia boli precvičené rôzne techniky lezeckej záchrany a poskytnutie predlekárskej pomoci zranenému po páde do hĺbky.

Ivan Peťko


.
Toto je čítané

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici vystavuje sklárka a keramikárka Lucia Langová

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici prezentuje svoju tvorbu sklárka a keramikárka…

BM Záhada Vedy