Dňa 7.10. 2011 prebehol v zasadačke obce Kátov “Deň zdravia”. Akcia mala dve etapy. Prvá bola zameraná na rizikové faktory v okolí detí.

V tomto prípade to boli liečivá, bobule a rastliny. Učiteľky v miestnej MŠ pripravili pre deti program, kde hravou formou získavali potrebné vedomosti. Výsledkom boli aj tematické kresby detí a informačná brožúra pre rodičov. Lákavosť , podobnosť s cukrovinkami a zdanie neškodnosti v podobe voňavého kvetu má každoročne na svedomí smutnú bilanciu otráv detí. Niekedy sa jedná o alergické reakcie, ľahké formy otravy, no nechýbajú ťažšie prípady, niekedy končiace smrťou zvedavého dieťaťa.

U mládeže je čoraz rozšírenejšie experimentovanie, či doslova hazard so zdravím v podobe prírodných drog. Tieto sú ľahko dostupné vo voľnej prírode a mnohé nie sú zaradené priamo medzi “klasické” drogy. Majú však rôznu mieru účinných látok, čo v kombinácii s nedostatočnými znalosťami prináša nie len “zážitok”, ale nezriedka ťažké poškodenie zdravia a nechýbajú ani rodinné tragédie.

Lenže ani my, dospelí, nepoznáme často správnu mieru. Dôkazom je nárast tzv. civilizačných chorôb. Niektoré síce poznali aj naši predkovia, ale v oveľa menšom meradle. Je paradoxom, že tieto ochorenia nevznikajú z nedostatku, ale veľmi často z nadbytku, pôžitkárstva a pohodlnosti. V druhej časti celodenného programu bola pozornosť zameraná viac na dospelých. Prekvapením vlastne nebola ani skutočnosť, že o prednášku prejavili záujem najmä starší občania obce a predovšetkým ženy. Odborný výklad o príčinách vzniku ochorení, ich liečbe a prevencii poskytol klinický onkológ MUDr. Adrián Nečas. Samozrejme, aj pohostenie bolo v duchu prednášky a údeniny, čipsy, kávu, sladkosti, alkohol a podobné požívatiny by ste tu hľadali márne. O dobrú náladu sa postaral heligonkár Miroslav Buzrla.

Andrej Irša.
Toto je čítané

Najnovšie správy z regiónu v pondelkovom vydaní Záhoráka

V dnešnom vydaní týždenníka Záhorák sa dozviete všetky aktuálne novinky z regiónu.…

20 rokov