Rekonštrukcia Nemocnice v Malackách pokračuje. Prvá fáza modernizácie priestorov nemocnice, konkrétne rekonštrukcia operačných sál, sa začala začiatkom septembra. Priebeh prác bol dnes osobne skontrolovať predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo.

Cieľom rekonštrukcie je podľa župana Pavla Freša poskytnúť v nemocnici ošetrenie pre čo najväčšie množstvo ľudí nielen v rámci regiónu Malacky a Záhorie, ale aj pre Západnú Bratislavu. „Je to veľmi dôležité, lebo Malacky sú najväčším okresom v rámci Bratislavskej župy a dostupnosť nemocnice v Malackách je dôležitá pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť. To, že ju využívajú aj niektorí ľudia z okresu Skalica a Senica je plus, ale vždy nás teší, keď sem prídu aj obyvatelia z Devínskej Novej Vsi, Lamača či Stupavy, lebo to majú bližšie ako krížom cez celú Bratislavu,“ povedal Pavol Frešo. Rekonštrukcia nemocnice by mala byť ukončená v januári.

Prebiehajúca rekonštrukcia sa týka štyroch operačných sál. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva zo septembra 2008 definuje vyššie nároky na hygienu prostredia a manažment pacienta na operačných sálach, pričom tieto nároky by operačné sály mali spĺňať od 1. januára 2012. „V súčasnosti máme už zabezpečenú elektroinštaláciu a ukončenú hrubú stavbu operačných sál. Začali sa práce spojené s nasedením špecifickej vzduchotechniky, zabezpečujúcej vykurovanie a chladenie sál s presnou špecifikáciou kvality, kvantity ako aj systému prúdenia vzduchu dodávaného do sál,“ vysvetľuje riaditeľ Nemocnice v Malackách Peter Kalenčík. Zároveň doplnil, že „táto zmena prinesie pre pacientov regiónu ďalšiu formu zabezpečenia nadštandardnej zdravotnej starostlivosti,nakoľko si uvedomujeme, že finančné prostriedky na realizáciu takejto investície si nemôže dnes dovoliť akékoľvek zdravotnícke zariadenie nášho rozsahu.“


Zásah do vonkajšej časti budovy prinesie táto rekonštrukcia len minimálne. Nové operačné sály sú uzavreté, bez okien, čo je výhodou v prípade využívania laparoskopických techník pri operáciách. V druhej fáze – od začiatku roka 2012 je plánovaná rekonštrukcia ďalších dvoch oddelení – oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny a centrálny príjem.

Kraj prenajíma nemocnicu súkromnej spoločnosti Nemocničná, a.s., ktorá je členom MEDIREX GROUP. Podľa dohody o spoločnom financovaní, ktorú schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, sa spoločnosť zaviazala, že v priebehu jedného roka nemocnicu zrenovuje. Náklady na obnovu predstavujú 4,5 mil. eur. Rekonštrukcia sa uskutočňuje po etapách tak, aby počas jej realizácie nedošlo v nemocnici k úplnému prerušeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Fungovanie nemocnice v Malackách patrí k pozitívnym príkladom, ako môže spolupracovať prenajímateľ – BSK a nájomca – súkromná spoločnosť. Aj vďaka tejto spolupráci sa začal realizovať tento projekt modernizácie.

Nemocnica v Malackách neeviduje podľa riaditeľ Petra Kalenčíka k dnešnému dňu žiadnu výpoveď lekárov v súvislosti so štrajkom, ktorý prebieha na Slovensku. Hospodárenie nemocnice je podľa riaditeľa vyrovnané, ale „trápia sa“ s úhradami od zdravotných poisťovní za jednotlivé výkony, ktoré neodzrkadľujú súčasnú reálnu nákladovosť týchto položiek. „Teší nás, že sme našli spoločnú reč a budujeme nemocnicu tak, aby sme poskytli v tomto regióne štandardnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ dodal.

BSK


.

BM: Ustekana sobota