Prinášame prehľad kultúrnych a športových podujatí v Gbeloch.

22. október 2011
DEŇ ZDRAVIA
Mesto Gbely pozýva všetkých na podujatie Deň zdravia.
Súčasťou programu budú odborné prednášky, kultúrne vystúpenia a iné.
Program začína v sobotu 22.októbra 2011 od 13.00 hodiny v Kine Osveta Gbely Vstupné zdarma.

23. október 2011
BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
Mestské kultúrne zariadenie Gbely
Vás pozýva na vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru,
ktoré sa uskutočnív nedeľu 23. októbra 2011
o 10.30 hodine počas svätej omše a aj po jej skončení.
Vstupné zdarma.

23. október 2011
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Hokejbalový klub Gbely pozýva všetkých na
stolnotenisový turnaj 6. oblastnej ligy,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 23.10.2011 od 10.00-13.00 hodiny
v telocvični ZUŠ Gbely.
Vstupné zdarma.

24. október 2011
GBELY – ZÁHORIE
Základná škola s materskou školou Gbely
Vás pozýva pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc
na prezentáciu žiakov školy na tému Gbely – Záhorie,
ktorá sa uskutoční v pondelok 24. októbra 2011
o 15.00 hodine v knižnici ZŠ s MŠ Gbely.
Vstupné zdarma.

1. november 2011
PAMIATKA ZOSNULÝCH
Spomienkový akt pri dome smútku, 15.00 hod.

11.-12. november 2011
BEAT FÓRUM 2011
Základná umelecká škola pozýva na celoslovenskú
hudobno-tanečnú súťaž Beat Forum,
ktorá sa uskutoční v piatok a v sobotu 11.-12.11.2011
v Dome kultúry Gbely.

26. november 2011
ZUMBA MARATÓN
Dom kultúry Gbely.


.

Osobnosti kraja BSK